woensdag 28 november 2012

Hoogmoed komt voor de val

bron: volkskrant blog feb 2006


Al langere tijd probeerde ik een artikeltje te schrijven over onze onvoorstelbare hoogmoed, maar steeds weer kon ik de woorden niet vinden om het zo weer te geven dat er misschien een enkeling zou beseffen hoe ver wij verworden zijn.
Lichaam en geest lijken bij velen al gescheiden te zijn en onze systeemdictatuur gaf ons dan ook niet voor niets slechts de vrijheid van meninguiting zonder te mogen handelen.
Moeten wij de wetenschappers geloven dan is de aardse opwarming een vuiltje wat wij in de nabije toekomst zullen weten te beheersen en zij die daar niet zo zeker van zijn hebben zich reeds in verbinding gesteld met entiteiten van andere zonnestelsels en hebben alle vertrouwen dat zij worden gehaald voordat de aarde onleefbaar is geworden. Zij weten dit zeker, want hebben contact met het bovenaardse en sommigen onder hen zijn zelfs al deel van het Universum - gepersonificeerd als zijnde God - door Universele Liefde te prediken.
Dan zijn er de echte doemdenkers, die menen dat Ufo's ons vernietigen en waar we ons tegen kunnen bewapenen als er maar naar hun geluisterd wordt.
Dan zijn er de goedzakken onder ons, die menen dat als zij de beheersing in zichzelf verliezen dit wijden aan boze entiteiten, die uitgebannen kunnen worden door hen die het Licht de Oneindigheid al gevonden hebben.
Ik vind het fantastisch om te zien hoe wij zo materialistisch gegroeid zijn, dat we werkelijk alles te gelde kunnen maken. Zelf de ziel al vermaterialiseerd tot oneindigheid en zij die dit niet beamen wordt onbewustzijn aangepraat.
Iedereen is bezield van geld-indrang en/of geldingsdrang en zo kan men nog slechts leven als men zichzelf omhoog discrimineert zonder de ander te beschadigen.
Kan dat wel?
Cartonisten en democraten menen van wel, maar persoonlijk ben ik van mening dat dit het summum van hoogmoed is, die niets meer met leven te maken heeft.
Tientalle vellen A4 verdwenen er in de kachel in een pogen de hoogmoed te belichten en kwam uiteindelijk tot een verhaaltje uit de oude doos.
Het was een verhaal van een analfabetische Drentse boer, die me uitleg gaf aan iets wat wij zo hoog in het vaandel dragen.
"Laat je zoon studeren, laat hem voor minister leren", kreeg voor mij wel een zeer dubieuse bijklank.
Behalve dat het je hersenen volstampen is met één luttel aspect van het leven [ toevallig heet het knowledge als hoekje van het weten] en mensen slechts eenzijdig leren kijken en niet meer met andere diciplines kunnen communiceren, is het wat die ongeletterde Drentse boer zo typerend verwoordde: de val in Hoogmoed.
Ik noem dit pure volkswijsheid en niets meer.
Mag ik U vragen of U begrijpt wat ik bedoel?

Het Drentse boertje.Het was najaar.
Ik was hout aan ’t hakken in mijn tuintje.
Dit was bitter noodzaak, want levend in een huisje in het Zeegser Bos met… alleen een houtkachel moet men zich wel op de winter voorbereiden.
En opeens…
Hij kwam uit het niets.
Een oude man — door het leven gebogen, leunend op een afgevallen boomtak hing hij over het houten hek.
“Dag, meneer!”
“Mag ik U iets vragen?”
“Ja, natuurlijk”, antwoordde ik en legde mijn bijl neer.
“Weet U, ik heb niet geleerd”.
“Ik kan noch lezen noch schrijven, maar ik maak me zorgen”.
“Waarover”, vroeg ik benieuwd.
“Ach”, zei hij, “kijk, de wereld ziet er in mijn ogen somber uit”.
“U vindt het misschien raar als ik het zeg, maar ik vergelijk mensen vaak met bomen”.
Nou dat wordt spannend, dacht ik.
En zo moet mijn blik ook zijn geweest, want hij ging door:
“Als men de zijscheuten van bomen afhakt, groeien ze sneller de hoogte in en…
men doet dat ook wel uit eigenbelang, voor geld”.
“En datzelfde zie ik ook bij mensen gebeuren”.
“We sturen kinderen naar school en ze leren daardoor niets meer over het leven… en dan hakken ze er nog meer zijtakken af doordat ze gaan studeren.”
“Het spijt me dat ik het zeg, maar ik ben bang dat we kinderen te snel omhoog laten groeien en daar maak ik me zorgen over”.
Ik was totaal met stomheid geslagen.
Ik moet er met mijn mond open van verbazing erg stom hebben uitgezien.
Voordat ik een woord kon uitbrengen zei hij: “Dank U wel meneer, dat ik U mocht verhalen”.
“Maar ik denk wel dat alles goed is wat er is, anders was het er niet”, voegde hij er nog achteraan, terwijl hij zijn door de natuur al verstoten materie weer ter hand pakte en wegstrompelde.

Daar stond ik dan, dokter in de weet niet kunde.
Ik zou in mijn leven nog vele oude wijzen tegenkomen.
Ze hadden geen van allen geleerd, maar wel het echte leven gezien en hadden daar meer over te verhalen dan de afgehakte boom kon vertellen.

What's really going on in Europe?

bron: volkskrant blog jun 2008


Is de gekte onze EU-regering hen naar het hoofd gestegen met het bliksembezoek van Bush?
Hij moet wel lef hebben om ons nu 60 jaar na dato de dwingende vraag voor te leggen dat wij het aan onze "eer" verplicht zijn hem te steunen in zijn strijd tegen het terrorisme in Afghanistan.
Zijn we met z'n allen echt zo dom dat we voor de Duivel blijven dansen?
Het Marshallplan: De oprichting van de IMF en invoering van de democratie.
- Het Marshallplan als zijnde "de bank van lening", waardoor wij gelijk kopen op hypotheek totaal afhankelijk werden van de nukken van Amerika.
- De democratie en/of het meerpartijenstelsel, dat zoals de gezegde luidt tot tweedracht in de samenleving leidt, waardoor het land verscheurd wordt.

Amerika - het land van de ondergaande zon - heeft sinds de invoering van "onze afhankelijkheid aan dat land" wereldwijd niet anders gedaan dan overal "tweedracht zaaien" en waar nodig metastasen gemaakt voor eigen belang en niets meer!
Waarom was Irak zo belangrijk?
Dit werd recent duidelijk met het akkoord met de vazallenregering in dat land.
Het land en het luchtruim is nu Amerikaans gebied en zo kan het macht uitoefenen op zijn nieuwe vijand Iran.
Waarom is Afghanistan zo belangrijk?
Ligt zijn economische vijand China daar niet vlak bij?

Ik begon deze weblog ongeveer 3 jaar geleden met een artikel over onze verkankerde wereldsamenleving, die toen al uitzaaiingen kende.
Het maakte toen geen enkele indruk, behalve misschien op een enkele "weldenker" uit de Nederlandse samenleving, die mij als reïncarnatie van Hitler probeerde zo snel mogelijk te laten verdwijnen.
Zoals ik op een recent opgenomen en op DVD gepubliceerd interview verhaalde dat het Marshallplan en de IMF steun het begin is geweest van "de verkankerde wereldsamenleving".
Het was een wond - een oorlogstrauma - welke de kans kreeg te gaan woekeren met een steeds grotere schuldenlast.
Het klinkt misschien absurd, maar dit fenomeen van cellulaire ontaarding bij gebruik van voedingsenzymen in hoge doses is in de medische wereld maar al te goed bekend.
Relaterend aan "het nagelaten gelijkheidsprincipe voor Al wat is" wordt het misschien iets minder onwaarachtig om zulksoortige vergelijkingen te maken.
Alle kenmerken van kanker - als zijnde een wildgroei van het Westen - waren voor mij althans al in de jaren 80 duidelijk.
Tientallen brieven verstuurde ik de eerste 10 jaar naar Regering , Europese Parlement, partijbonzen en de Koningin der Nederlanden en moet op de dag van vandaag nog de eerste reactie ontvangen.
En de therapie ...
Het is gelijk de dokters nu de kankerpatiënt met o.a. hyperalimentatie in leven houden, waardoor de patiënt tot het bot uitmergelt en een tergend lange doodsstrijd krijgt.
In die laatste fase lijken we nu te zijn aanbeland.
Dat zijn de stijgende olieprijzen, die in verhouding met de Euro nauwelijks gestegen zijn.
Dan zijn er de voedselprijzen - met name graan en rijst - die haast wekelijks records breken, terwijl experts melden dat van voedselschaarste geen sprake is.
Dat de Europese commissie vorige week vergaderde om de werkweek tot 65 weken om te buigen voor alle Europese landen past geheel in het noodplan van een paniekvoetbal.
Dat en passant de rentevoet wederom een kleine correctie naar boven gaat ondergaan is al zo gewoon dat het het vermelden nauwelijks waard is.
Wil men ons louter om psychologische redenen [voorkomen van chaos] doen laten schijnen dat alles zo'n vaart nog niet loopt, gelijk de dokter de patiënt tot de laatste snik aan het lijntje houdt dat genezing nog steeds tot de mogelijkheden behoort?

Ik kijk naar onze samenleving, die meer weg heeft vaan een groot slavenvolk van de systeemdictatuur om de groeiende en haast onbetaalbaar geworden schuldenlast aan het IMF op te hoesten, terwijl de grote bonzen met geld smijten of het niet op kan.
Ik kijk naar de geschiedenis, die zich - hoe vreemd ook - tot het einde der dagen volgens een vast stramien herhaalt, maar gelijk de evolutie zelf wel steeds agressiever!
Altijd weer is het het voetvolk dat moet bloeden voor machthebbers om tenslotte - net als kankercellen zo rijkelijk en steeds rijker worden gevoed - allen tegelijk te gronde te gaan.

Met enige angst en beven kijk ik uit naar de tweede DVD alwaar ik op verzoek van velen verdieping geef over de evolutiecyclus met als kroon op Gods Creatie de mens, die zijn uniciteit te danken heeft aan een hersendefect tussen denken en weten.
Ook dit is geen onderzoek van mijn hand, maar al een oeroude weten en kreeg in de Griekse tijd al de naam "corpus callosum" en/of verkalkte brug.
De mens die door dit defect allereerst bijna uitstierf en zich alleen al vechtend en de wereld om zich heen beheersend in leven hield.
De mens die niet besefte dat hij daarmee inbreuk deed op de natuur met zijn natuurlijke symbiose en in een tijdbestek van 144000 jaar het evolutieproces logaritmisch versneld naar de donder hielp ... inclusief hemzelf!
Ja!!!
De mensheid als geheel en daar zijn wij allen schuldig aan!
Een mini-enquête onder mijn kennissen die het verhaal in grote lijnen kenden vroeg ik of zij zich schuldig voelden ten aanzien van deze genocide en allen wezen anderen aan als schuldigen.
Is de mens echt "de mongool in de ogen van God", die zelfs 7 wegbegeleiders nodig had om de laatste drie sterrentijden te blijven doorvechten voor kosmisch welzijn?
Then America is really the Devil, who is wearing Gods clothes". [zie artikelen op website http://www.wetenschap-eindtijd.com/ ]
Dat en nog veel meer over ons uniek zijn zal ijs en weder dienende deze maand op DVD verschijnen.
Ik meldde het al eerder, maar door een burn-out van de filmmaker - geestelijk en lichamelijk vergiftigd door Big Brother - zult U nog even in de waan kunnen leven dat ...
- U geen schuld hebt aan deze mass-destruction in de wereld.
- Na December 2012 de mensenwereld van brutus killer in een zachtaardig en liefdevol wezen zal metamorfoseren.
Natuurlijk was en blijf ik de zwartgallige doemdenker, die alle "hoop doet leven" geweld aandoet.
Maar vergeet niet, dat dit draaibok al 6000 jaar geleden werd geopenbaard.

"Om een mongool begrip bij te brengen en laat staan lezen is naar bleek een monnikenwerk".

Siegfried Bok.

Onze Orson Welles Democratie als afscheidscadeautje van het aardse leven

bron: volkskrant blog jan 2011


Ik ben nu al met al ruim 10 jaar bezig om in Nederland en buiten ons kikkerlandje een dialoog op gang te brengen over iets wat heet ‘’De zin van evolutie voor kosmisch welzijn’’, omdat ik zie hoe we aan de vooravond staan van het afscheid.
Hier en daar heb ik laten doorschemeren hoe ik er door schade en schande van mijn medemens aan gekomen ben, maar deze schandpaal was achteraf slechts de trigger voor mijn zoektocht en derhalve weinig relevant.
Waarom deed ik dit?
Ik was - zoals dat in de taal zo kernachtig wordt weergegeven - arts in hart en nieren als teken van mijn erflastige bepakking.
Met andere woorden...
Het voelde als niet meer dan mijn plicht om mijn medemens in alle oprechtheid hierover te berichten, nadat ik na vele BDE’s mijn stamboom tot op het bot had uitgemergeld.
Ik kan het ook in Bijbelse voorzeggingen weergeven, alwaar geschreven staat ‘’Aan het einde der dagen zullen de doden één voor één uit hun graven opstaan’’.
Afgezien van een handjevol ‘’discipelen’’ -die mij dankbaar zijn voor deze ‘’onmenselijke taak’’- wordt ik door 99,9% van mijn medemensen als totale ‘’waanzienige doemdenker’’ weggehoond, terwijl iedereen nu met eigen ogen kan zien dat het op alle fronten fout gaat.
Toch moet ik blij zijn, alhoewel op een andere manier dan hoe iedereen ‘’Het Lucifer-galabal’’ viert op een Titanic die zinkende is.
Want in het verleden werden zogenaamde zieners zonder pardon naar het ‘’hemelrijk der hemelen’’ gestuurd, behalve …
Behalve als zij zich in geheime genootschappen bogen over de nagelaten Oude Wijsheid.
Ik werd dan wel niet vermoord, maar feitelijk was de ‘’steniging’’ die ik moest ondergaan vele malen erger.
Vreemd genoeg voel ik mij als dokter in hart en nieren schuldig dat het mij niet lukt door het bikkelharde pantser dat Ego heet door te dringen, waardoor ik voel dat ik gefaald heb in het voor mij zo bijzondere verhaal wat de ware taak van de mensheid is en/of ook maar een tipje op te lichten van cyclische processen die ons mensen van Egoloze ‘’Ik ben nietsers’’ tot ‘’Ik ben God van mijn eigen Universum’’ deden verworden en waardoor iedere dialoog verzandt in welles/nietes alwaar de waarheid tussenin ligt.

Wanneer de mens precies ten tonele verscheen in het miljoenen jaren durende evolutieproces ‘’als kroon op de kosmische creatie van leven’’ weet ik niet.
Wetenschappelijke veronderstellingen lopen dermate ver uiteen, dat ik mij maar vasthoud aan de Bijbel die voor mij een waarheidboek werd over ‘’de zin van evolutie, waarin de mens een sleutelpositie in inneemt’’.
Daarin staat in cryptische vertellingen onder andere geschreven over de ‘’verffabriek van Levi met zijn 72 kleuren’’, die ik vertaald heb als zijnde 72 sterretijden en/of 6 sterrejaren in een kosmos, die ten gevolge van geleidelijke afkoeling fasisch in kleur verandert.
Niet toevallig komt deze fasische verandering overeen met de Kabbala-leer, die de geheime Joodse leer hanteert om in heden, verleden en toekomst te kunnen zien.
Tenslotte - en vreemd genoeg - komt deze 6-tallige cyclus vrij nauwkeurig overeen met mijn 5-tal uittredingen met uitleggende dromen als zijnde BDE’s, maar dan in jaren en waarvan de laatste ruim 5 jaar geleden was. http://www.wetenschap-eindtijd.com/kosmologie_en_astronomie/de_perzik/de_perzik.html
Maar waar wetenschappers het wel over eens zijn is dat de mens als ‘’naakte aap’’ eens in Afrika het levenslicht zag en waarschijnlijk in Madagaskar.
Wat ook algemeen aanvaard is, is dat deze nieuwste telg uit ‘’de evolutiemachine’’ niet zodanig gebakken was, dat men niet bepaald kon spreken van een succesnummer, doch eerder van een misbaksel.
Want...hij legde al snel bijna het loodje.
Wat de oorzaak hiervan was wordt door de hedendaagse ‘’superman’’ als onverklaarbaar beschreven, maar was ooit wel degelijk bekend.
En als ik praat over ‘’ooit’’ dateert dit al uit een tijd dat het woord als communicatie-middel voor de mensheid al zijn intrede had gedaan.
Ons anders zijn werd vastgelegd als zijnde een hersendefect en kreeg de naam ‘’corpus callosum’’ en/of ‘’verkalkt lichaam’’ als zijnde een rudimentaire verbinding tussen onze twee hersenhelften.
Daar en daar alleen lag de oorzaak van alle kwaad, die ons aanvankelijk bijna fataal werd en die ons met der tijd deed uitgroeien tot een mensenplaag, die de aarde weer kaal zou doen achterlaten.
Door dit minuscule defect had de mens geen binding meer met wat men noemt ‘’het collectief bewustzijn’’ en deed ons evolueren tot het kosmisch bewustzijn dat ‘’verstoffeling’’ is.
Door dit minuscule defect miste hij de voeling met de natuur, waaruit hij was voortgekomen en/of het instinctief beleven van overleven.
Dit gaf hem de nickname angsthaas.
De enige manier om te overleven was 24 uur per dag alert zijn voor die bedreigende wereld buiten hem en dit werd noodgedwongen...
Pure saamhorigheid en/of pure democratie werd de bakermat voor overleven.
Men leefde in kleine groeperingen, waarin iedereen zijn taak had.
Iedereen was daarin gelijke in het besef dat zij allen totaal van elkaar afhankelijk waren.
Dit was de eerste stap, die hen ‘’tot schade en schande’’ wijs deed worden in een wereld die de zijne niet was.
Daar en daar alleen ligt zijn diepgewortelde beleven van goed en kwaad en dit fenomeen heet ‘’angst’’.
Maar één ding besefte hij niet en dit is vervat in de volkswijsheid ‘’Angst is de slechtste raadgever’’.
Met andere woorden: We kennen dan wel de volkswijsheid ‘’Wie niet sterk is moet slim zijn’’, maar daar hangt wel een prijskaartje aan.

Nu zo’n 144000 jaar of 72 sterretijden later is de mens uitgegroeid tot een absolute alleenheerser op deze planeet en... de cirkel is bijna rond met opnieuw democratie.
Maar die democratie heeft wel een heel ander gezicht gekregen dan voorheen.
Ik zou haast zeggen de spiegel ervan.
Iedereen heeft nu zijn eigen bunker waarvan vele electronisch beveiligd zijn voor binnendringende medemensen en des te groter de macht des te geavanceerder zijn de beveiligingen om ons vermeende ‘’eigendom’’ te beschermen.
Nu zijn wij geen angsthaas meer voor natuurlijke vijanden, maar voor elkaar.
Iedereen is vijand geworden van elkaar totdat het tegendeel bewezen is.
Onderwijl doen wij lief naar elkaar om maar lief gevonden te worden en één opmerking is voldoende om een levenslange vijand te worden.
En onderwijl schromen wij niet om elkaar met een glimlach op slimme manier een aalmoes te ontrrochelen alsof wij een zuiver geweten hebben.
Is het niet ‘’de schone schijn die bedriegt’’?
Het plaatje is helaas nog niet rond.
Het vijandsdenken heeft zo’n grote plaats ingenomen dat leiders van de tot mensenplaag uitgegroeide ‘’gemeenschap’’ er alles aan gelegen is om inzage te krijgen in alles wat de ‘’onderdaan’’ denkt en doet.
En zo controleert zij met behulp van electronica ierdereen via zijn telefoon of internet.
Zo controleert zij ons met camera’s op alle punten waar samenscholingen tot intermenselijke oorlogjes kunnen ontaarden en zijn wij als slaven in de val gelokt.
Om het plaatje compleet te maken cirkelen nu honderden satelieten om onze planeet, die waar ook ter wereld alles vastleggen om zo nodig direct in te kunnen grijpen.
Is het niet onvoorstelbaar?
Is het niet onvoorstelbaar hoe in relatief korte tijd de mens vijand is geworden van zijn naaste en daarmee van zichzelf.
Is het niet onvoorstelbaar hoe wij dit alles als ‘’normaal’’ zijn gaan beleven?
Is het niet een Orson Welles demoncratie in optima forma?


Sorry,
Het was mijn bedoeling om een stukje te schrijven over persvrijheid, die niet is.
Helaas vloeide er iets anders uit mijn pen.
Ik hoop niet dat ik U en onze tot Goden verklaarde leiders, die onschendbaarheid genieten in verlegenheid heb gebracht.
Gelukkig heb ik al sinds decennia het stempel ‘’ontoerekingsvatbaar’’ op mijn voorhoofd staan.
Dus...
Trek het U alstublieft niet persoonlijk aan, want het was te voorzien dat dit ons lot was.