woensdag 28 november 2012

What's really going on in Europe?

bron: volkskrant blog jun 2008


Is de gekte onze EU-regering hen naar het hoofd gestegen met het bliksembezoek van Bush?
Hij moet wel lef hebben om ons nu 60 jaar na dato de dwingende vraag voor te leggen dat wij het aan onze "eer" verplicht zijn hem te steunen in zijn strijd tegen het terrorisme in Afghanistan.
Zijn we met z'n allen echt zo dom dat we voor de Duivel blijven dansen?
Het Marshallplan: De oprichting van de IMF en invoering van de democratie.
- Het Marshallplan als zijnde "de bank van lening", waardoor wij gelijk kopen op hypotheek totaal afhankelijk werden van de nukken van Amerika.
- De democratie en/of het meerpartijenstelsel, dat zoals de gezegde luidt tot tweedracht in de samenleving leidt, waardoor het land verscheurd wordt.

Amerika - het land van de ondergaande zon - heeft sinds de invoering van "onze afhankelijkheid aan dat land" wereldwijd niet anders gedaan dan overal "tweedracht zaaien" en waar nodig metastasen gemaakt voor eigen belang en niets meer!
Waarom was Irak zo belangrijk?
Dit werd recent duidelijk met het akkoord met de vazallenregering in dat land.
Het land en het luchtruim is nu Amerikaans gebied en zo kan het macht uitoefenen op zijn nieuwe vijand Iran.
Waarom is Afghanistan zo belangrijk?
Ligt zijn economische vijand China daar niet vlak bij?

Ik begon deze weblog ongeveer 3 jaar geleden met een artikel over onze verkankerde wereldsamenleving, die toen al uitzaaiingen kende.
Het maakte toen geen enkele indruk, behalve misschien op een enkele "weldenker" uit de Nederlandse samenleving, die mij als reïncarnatie van Hitler probeerde zo snel mogelijk te laten verdwijnen.
Zoals ik op een recent opgenomen en op DVD gepubliceerd interview verhaalde dat het Marshallplan en de IMF steun het begin is geweest van "de verkankerde wereldsamenleving".
Het was een wond - een oorlogstrauma - welke de kans kreeg te gaan woekeren met een steeds grotere schuldenlast.
Het klinkt misschien absurd, maar dit fenomeen van cellulaire ontaarding bij gebruik van voedingsenzymen in hoge doses is in de medische wereld maar al te goed bekend.
Relaterend aan "het nagelaten gelijkheidsprincipe voor Al wat is" wordt het misschien iets minder onwaarachtig om zulksoortige vergelijkingen te maken.
Alle kenmerken van kanker - als zijnde een wildgroei van het Westen - waren voor mij althans al in de jaren 80 duidelijk.
Tientallen brieven verstuurde ik de eerste 10 jaar naar Regering , Europese Parlement, partijbonzen en de Koningin der Nederlanden en moet op de dag van vandaag nog de eerste reactie ontvangen.
En de therapie ...
Het is gelijk de dokters nu de kankerpatiënt met o.a. hyperalimentatie in leven houden, waardoor de patiënt tot het bot uitmergelt en een tergend lange doodsstrijd krijgt.
In die laatste fase lijken we nu te zijn aanbeland.
Dat zijn de stijgende olieprijzen, die in verhouding met de Euro nauwelijks gestegen zijn.
Dan zijn er de voedselprijzen - met name graan en rijst - die haast wekelijks records breken, terwijl experts melden dat van voedselschaarste geen sprake is.
Dat de Europese commissie vorige week vergaderde om de werkweek tot 65 weken om te buigen voor alle Europese landen past geheel in het noodplan van een paniekvoetbal.
Dat en passant de rentevoet wederom een kleine correctie naar boven gaat ondergaan is al zo gewoon dat het het vermelden nauwelijks waard is.
Wil men ons louter om psychologische redenen [voorkomen van chaos] doen laten schijnen dat alles zo'n vaart nog niet loopt, gelijk de dokter de patiënt tot de laatste snik aan het lijntje houdt dat genezing nog steeds tot de mogelijkheden behoort?

Ik kijk naar onze samenleving, die meer weg heeft vaan een groot slavenvolk van de systeemdictatuur om de groeiende en haast onbetaalbaar geworden schuldenlast aan het IMF op te hoesten, terwijl de grote bonzen met geld smijten of het niet op kan.
Ik kijk naar de geschiedenis, die zich - hoe vreemd ook - tot het einde der dagen volgens een vast stramien herhaalt, maar gelijk de evolutie zelf wel steeds agressiever!
Altijd weer is het het voetvolk dat moet bloeden voor machthebbers om tenslotte - net als kankercellen zo rijkelijk en steeds rijker worden gevoed - allen tegelijk te gronde te gaan.

Met enige angst en beven kijk ik uit naar de tweede DVD alwaar ik op verzoek van velen verdieping geef over de evolutiecyclus met als kroon op Gods Creatie de mens, die zijn uniciteit te danken heeft aan een hersendefect tussen denken en weten.
Ook dit is geen onderzoek van mijn hand, maar al een oeroude weten en kreeg in de Griekse tijd al de naam "corpus callosum" en/of verkalkte brug.
De mens die door dit defect allereerst bijna uitstierf en zich alleen al vechtend en de wereld om zich heen beheersend in leven hield.
De mens die niet besefte dat hij daarmee inbreuk deed op de natuur met zijn natuurlijke symbiose en in een tijdbestek van 144000 jaar het evolutieproces logaritmisch versneld naar de donder hielp ... inclusief hemzelf!
Ja!!!
De mensheid als geheel en daar zijn wij allen schuldig aan!
Een mini-enquête onder mijn kennissen die het verhaal in grote lijnen kenden vroeg ik of zij zich schuldig voelden ten aanzien van deze genocide en allen wezen anderen aan als schuldigen.
Is de mens echt "de mongool in de ogen van God", die zelfs 7 wegbegeleiders nodig had om de laatste drie sterrentijden te blijven doorvechten voor kosmisch welzijn?
Then America is really the Devil, who is wearing Gods clothes". [zie artikelen op website http://www.wetenschap-eindtijd.com/ ]
Dat en nog veel meer over ons uniek zijn zal ijs en weder dienende deze maand op DVD verschijnen.
Ik meldde het al eerder, maar door een burn-out van de filmmaker - geestelijk en lichamelijk vergiftigd door Big Brother - zult U nog even in de waan kunnen leven dat ...
- U geen schuld hebt aan deze mass-destruction in de wereld.
- Na December 2012 de mensenwereld van brutus killer in een zachtaardig en liefdevol wezen zal metamorfoseren.
Natuurlijk was en blijf ik de zwartgallige doemdenker, die alle "hoop doet leven" geweld aandoet.
Maar vergeet niet, dat dit draaibok al 6000 jaar geleden werd geopenbaard.

"Om een mongool begrip bij te brengen en laat staan lezen is naar bleek een monnikenwerk".

Siegfried Bok.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.