zaterdag 26 mei 2012

De terminale fase van onze kwaad-en aardigheid


bron: volkskrant blog april 2008


De terminale fase van de wereldse scheefgroei -in dokterstermen kanker- kleurt nu onze tijdgeest en velen wanen zich al in het Paradijs van liefde, vrede en harmonie.
Nog pas 2,5 jaar geleden begon ik deze weblog met een artikel over de verkankering van de wereldsamenleving, die toen al uitzaaiingen kende.
Het was zo'n 20 jaar daarvoor dat ik die vreemde vergelijking met kanker zag.
Het was zo'n 15 jaar geleden dat ik die vergelijking niet vreemd meer vond na een kleine 20 jaar zoeken naar de basale oorzaak van ons lijden aan onze kwaadaardigheid als ware Tweedrachtzaaiers, zoals de Bijbel ons noemde: kwaad en aardig!
Het was niet vreemd meer, omdat ziekte zijn oorsprong vond in ons denken /onze mind.
Toen wist ik dat onze Westerse samenleving een mentaliteit had, die tot die "tweedrachtige" verkankering in lichaam en geest leidde.
In het lichaam heet het het kwaad te zijn, maar in de geest van leven is het aardig.
Het artikel viel bepaald niet in zulke goede aarde en werd zelfs door weldenkers openlijk verketterd als zijnde de reïncarnatie van Hitler.
Raar?
Neen, want hoe kunnen wij ons druk maken, terwijl we zwelgen in rijkdommigheid als één van de rijkste landen ter wereld en bovendien - net als kanker - alleen maar groeiden in rijk aan materie en arm van geest!
Ja!!! Wij - de Westerse wereld - zijn de kanker, die de rest van de wereld uitmergelt.
Wij zijn de bakermat van de wegwerpmaatschappij, die nu onze wereld in razend snel tempo vervuilt: op land, ter lucht en in zee.
En onderwijl houden we maar niet op om anderen als schuldigen aan te wijzen voor deze mass-polution en zeker nu het ons even wat minder gaat.
Nu hebben we een nieuwe vijand: een vijand, die onze mensenrechten aan zijn laars lapt : China.
De hele wereld lijkt in de bres te springen voor Tibetaanse monniken, die lijden aan "onvrijheid", terwijl wij hier als in een open gevangenis leven.
En dat terwijl deze nieuwe hysterische hype het gevolg is van een jarenlange weloverwogen actie van Amerika, die met de komst van de Olympische Spelen de tegenspeler van "de Westerse economie moet groeien om gezond te blijven" nabootste.
Is Amerika bezig zijn grootste concurrent op de zogenaamde "vrije markt economie" in diskrediet te brengen om straks met vereend goedvinden de nucleaire aanval te openen?
Misschien lacht U het weg als doemdenkerij, maar dit zijn wel de Bijbelse Profetieën!
Misschien lacht U het nu helemaal weg, want voor velen zijn Kerk en Staat twee totaal verschillende Instituten
Misschien ook wilt U het niet geloven, omdat het te belachelijk lijkt voor woorden.
Maar het tegendeel is helaas wel waar.
Jarenlang werden tienduizenden Amerikanen voor een zogenaamde vakantie naar Nepal gestuurd. Na overnachting in één van de duurste hotels in Kathmandu kregen ze via de Amerikaanse ambassade een doorreisticket naar buurland Tibet om... tweedracht te zaaien.
Mensenrechtenorganisaties ... Een heel bedenkelijk spel van onze kwaadaardigheid!
Degenen op de werkvloer die totaal onbewust zijn van wat er zich achter de schermen plaatsvindt , doen in de arme landen - die bloeden voor onze welvaart - beslist zeer veel goed en menslievend werk.
Maar achter de schermen ziet deze Human Rights Organization er bepaald niet zo menslievend uit.
Achter de schermen ziet het er minstens zo smerig uit als de drie oorlogen tegen Irak, de Bin Laden hetze of de 9-11 story.
Achter de schermen ziet het er minstens zo luguber uit op welke wijze wij geïnformeerd worden door de ogenschijnlijk "vrije media".
Het is in alles de schijn die bedriegt!

Het is nu 3 jaar geleden dat onze zoon besloot definitief naar Nepal af te reizen om daar te gaan werken in opvangcentra voor kinderen, die daar verloren rondlopen.
Het heette ontwikkelingswerk te zijn!
Voor zijn vertrek informeerde ik hem over de beangstigende wereldsituatie en het kwaadaardige dat zeker ook in de sector ontwikkelingswerk te zien moet zijn.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee en misschien dat U dat beleeft als oproerkraaien, maar hij had zijn ogen bepaald goed open.
Al langere tijd was hem opgevallen dat de driemaandelijkse bezoeken van "hoge bomen" der Human Rights totaal ongeïnteresseerd waren in het leed wat daar geleden werd. Al langere tijd was hem opgevallen dat de "withoofden" zoals men de westerling daar noemt steeds argwanender werden bekeken.
Men had ze ooit binnengehaald onder het mom van sociale verbetering, maar dat bleek de schijn die bedriegt. Het bleek de welbekende kip met de gouden eieren te zijn en niets meer!
Kortgeleden waren er in Nepal verkiezingen en - alsof de maat vol was - werd er massaal voor het ware sociaal communistische Maoïstische Regiem gestemd.
Per acuut werd de "grijpstuiver-kraan" - de aalmoes waaronder hij werkte - van hoger hand dichtgedraaid met als mededeling dat Nepal op de verdachte terroristenlijst was geplaatst.
En last but not least...
De journalistieke propaganda van de Westerse journalisten legden de enkele straatrellen die er waren vast alsof het "the most sensational story ever captured" was en dat waren de beelden die de wereld in werden gegooid. Dat is wat blijft hangen als beeltenissen.
Spanning en sensatie is wat de mens wil en daar zit brood in. Brood en spelen voor het volk, omdat men - levend in overbeschermde weldadigheid - de normale levensspanning mist.
De televisie en Hollywood werden niet voor niets zo'n eclatant succes.

Zo'n politieke ommekeer op zich is zeker voor onze begrippen heel normaal in onze vermeende democratie; niet beseffend dat dit onderdeel is van een politiek die heet "Verdeel en Heers".
Maar kijkend naar de wereld als een grote "gemeen"schap, waarbij de laatste heersende cultuur de meest geslepen is als het op overleven aankomt, ziet deze omwenteling er wel bepaald anders uit.
Het is dan ook zeker niet toevallig dat India kortgeleden openlijke kritiek op Amerika heeft geuit tegen de aanhoudende zwartmakingen van Iran over het bezit van mass destruction weapens.
Is het Oostblok zich langzaam maar zeker aan het verenigen tegen de "wel- en kwaaddadige" "verkankerende" Westerse manier van leven?
De tekenen zijn vele!
Betekent dit dat het verkankerde Westen de wereldhegemonie lijkt kwijt te raken en definitief moet gaan kiezen voor "gewelddadigheid" om te proberen zijn macht vast te houden?
Is het de geschiedenis, die zich tot het einde zou herhalen?
Sommige hooggeplaatste Westerse leiders beweren nu - in hoogmoed gevallen - dat de zogenaamde beurscrisis slechts een "natuurlijke" tijdelijke correctie is en dat zelfs van echte voedselschaarste geen sprake is.
Wie zal deze "hoogwaardige" mensen tegenspreken en wat heeft het voor zin?

Ik kijk als dokter in het weten dat "Alle cycli elkaars gelijke zijn" naar de snel verslechterende situatie in de wereld en vrees dat er nog slechts één kruid tegen opgewassen is: Het kruitvat!
Er is slechts één oplossing: zelfoplossing!
Was niet ooit één voorzegging: Branden in Uranus aan het einde onzer dagen?


Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.