dinsdag 10 juli 2012

De uniciteit van de mens

bron: wetenschap-eindtijd.com

Is de mens een mongool in de ogen van God?

Max Dendermonde kan dan wel geschreven hebben "Als de mensen beesten waren gebleven zag de wereld er niet zo beestachtig uit", maar…
Azze me tazze me toete.
We zíjn geen beesten en zijn in dit hele evolutieproces uniek!
Zonder die uniciteit hadden we in Dendermonde's wereld geen schijn van kans gehad.

Als wij praten over uniek is dat direct heel bijzonder in positieve zin.
Ook dit is een vreemde menseigenschap daar alles twee kanten heeft en waar de waarheid en/of het ware in het midden ligt.
Met andere woorden : het is ons geluk en ons ongeluk.

Maar…
Wat is het dan dat de mens doet onderscheiden van de dieren?
Ik durf het niet te zeggen, want 99% van het mensdom vindt zichzelf en de mensheid "geniaal!"
Maar die genialiteit is niets meer dan een hersendefect met geniale en desastreuze gevolgen.

De mens is God's Crippled Child, een nakomertje, een evolutietechnisch en natuurlijk gezien mongooltje. Hij heeft dan wel geen typisch mongoloide rechtlijnig handlijn, maar ging rechtlijnig denken in een wereld waar alles in cirkelgangen of cycli verloopt.
Hij is de Kroon en/of het sluitstuk van de evolutie en mist iets wat alle andere soorten met brains wel hebben!
De mens werd geboren met een verkalkte brug tussen de grijze stof van de linker- en rechter hersenhelft.

Vreemd genoeg - het woord zou zuiver blijven - heeft die "missing link" zijn exacte naam behouden en heet in vakjargon van de "elite dokters" het corpus collosum en/of de verkalkte brug.
Met zekerheid weet ik dat ook dit weten minstens 6000 jaar oud is na lezing van de vele sprookjes, sagen en legendes uit lang vervlogen tijden!
Men noemde deze twee hersenonderdelen niet voor niets ooit het denken en het weten en/of het Ik-bewustzijn en het Collectief bewustzijn!

Men had er vele namen voor, die allemaal tot magische ideeën leidde en nog steeds leiden.
De oudste indeling is de indeling in yin en yang en/of de onderdanigheid van de nacht en de overlevingsdrift van de dag!
Het is het z.g.n. diepe weten wat door die verkalkte brug voor ons mensen ten ene male onbereikbaar is geworden en nooit bereikbaar zál worden!

Dat is waarover het waarheidsboek verhaalt : "Hoe we door schade en schande aan het einde der dagen de waarheid zullen hervinden".
De schade en schande zijn ziekte en oorlogen die de mens progressief zouden gaan teisteren tot het einde der dagen.

Alles wat de mens in de tussenliggende episode - groei van het denken - bedacht heeft is de dwaling, die uiteindelijk leidt tot vernietiging van alle leven!
Over het denken en zijn "negatieve" aspecten staan vele separate fragmenten van deze cyclus.
Misschien wel te veel, maar het is wel de essentie.
De sluiting van die brug tussen denken en weten was "een evolutiesprong", waar ik hier verder niet op inga.
Een aspect wil ik er uithalen en dat aspect heet : onwetendheid!

In die grijze massa van de hersenen ligt de gehele evolutiecyclus van zo'n 300 tot 360 miljoen opgeslagen : Dat is met die evolutiesprong in een klap "geweten" geworden, waardoor hij als complete vreemde in de wereld stond.

Wat hij miste was het innerlijk vertrouwen en/of wat wij noemen het instinctief handelen!

Het feit dat wij babies moeten aanleggen is louter een grapje, want dat het pasgeboren kind zijn eigen moeder niet herkent en iedere borst of speen aangrijpt om te zuigen is in de dierenwereld een unicum!

Van het ene op het andere moment mist de mens het collectief bewustzijn : een bewustzijn dat hij onderdeel is van alle levensvormen en daar totaal afhankelijk van is.

Wat hij bovendien mist is het collectief bewustzijn als groep mensen, die hem bescherming biedt.

Dit laatste is door de groei van zielelast, karma of erflast dan wel geleidelijk terug gekomen, maar dat is een heel ander verhaal.
Het eeuwig zoeken naar stabiliteit, het alsmaar meer willen en nooit echt tevreden zijn, zijn allemaal het gevolg van dit acuut "geweten geworden".
Dat en dat alleen deed hem gedurende de evolutie van het denken steeds onevenwichtiger worden (zie aeonische ziektecycli en oorlogen).

Oude Weetheid, oude wijsheid…

Ik was een erflastig bepakte geobcedeerd zoeker naar de oorsprong van het lijden en vond uiteindelijk die chordiaanse knoop.
Nu vele jaren later - nu alles bezonken is - kan ik zeggen… "Als men weet, is alles zo verdomd eenvoudig".

De mens - geboren met een hersendefect - onderscheidde zich steeds meer van alle andere levensvormen.
De vrouw - tot dan de nederigheid zelve - werd door dit gemis aan innerlijk vertrouwen het meest getroffen en beging de zondeval om er toch bij te blijven horen! (zie aldaar!)
Dat weetwijzen deze door het lot bepaalde imbicielen het label mensdom opplakte is al erg genoeg om op te schrijven.
Dat diezelfde weetwijzen het geloof in een of andere God introduceerde om een vorm van zekerheid te bieden, kan ons alleen tot opperste dankbaarheid dwingen!

We leven nu in de eindfase, maar er staat ons nog één ding te wachten!
De openbaring van de zin van dit menselijk tranendal voor kosmisch welzijn.

Over het hoe en waarom kreeg ik te vroeg inzage en werd /wordt om die redenen verketterd.
Achteraf zeg ik "terecht", want onze Taak als mensdommers is nog niet geheel ten einde!
Maar de tijd dringt en onze laatste ademtocht (diep en krachtig) is in termen van gelijkheid van cycli al begonnen bij de val van de Berlijnse Muur!
Di t was het moment dat het Yin definitief door het Yang was verdreven en daarmee het einde bezegelde.

Sorry, het is wat het is.

In mijn ogen kan het haast niet anders dan dat God het mensdom ziet als "zielige" mongooltjes en om die redenen liet Hij ze maar [aanmodderen].
Om die mensdommers nog iets op te beuren gaf Hij ons mee zijn rechterhand te zijn.
Maar…
We beseften niet dat die Lucifer de Duivel was, die door tweedracht zaaien het leven demoncratisch naar de donder helpt. [zie o.a De demoncratie op item politiek]Ons naast onze schoenen lopen van trots over het hebben van "intelligent design" is een compensatie voor de machteloosheid, waarin wij ons "natuurlijk" geworsteld hebben met ons imbiciele gewetenloze gedrag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.