woensdag 9 februari 2011

Het galabal van lucifer

bron: volkskrant blog, 2005

Voorwoord
Eigenlijk had ik de krant voor het Volk al afgewezen als zijnde een medium om mijn medemens te informeren over de op handen zijnde metamorfose van Aarde en Kosmos. Zo er al reacties waren, waren ze zo ten hemel schreiend dat ik meende er beter aan te doen "het geluk dat met de domme is" niet aan te tasten. Ik was begonnen met vertellingen over de eindtijd, omdat alles wat gevestigde orde heet de tekenen hiervan bagatelliseren en U met graagte in de waan laten uit angst voor machtsverlies of positieverlies. Het is die angst, die ons deed vervallen in de grootste systeemdictatuur ooit en die als twee druppels water lijkt op de Herodestijd van zo'n 2000 jaar geleden. Ik ben de laatste die hieromtrent een oordeel wil uitspreken, daar niemand of misschien wel iedereen "schuldig" is aan deze ontwikkeling. Aards gezien heeft men democratisch gekozen voor deze tot wiegestaat geëvolueerde verzorgingsstaat. Bijbels gezien is het de geschiedenis die zich tot het einde der dagen herhaalt en… Kosmisch gezien is het een golf van electro-magnetische energie, die ons allen plaagt met een vreemde transformatie die men vroeger trance noemde en/of onze realiteitszin ontneemt. Ik ben op mijn beslissing teruggekomen na een zeer indringende boodschap van een zich "inktvlek" noemend iemand uit de Volkskrant. We leven op dit moment "in het uur van de waarheid" en er staat de komende jaren zeer veel te gebeuren. Alvorens U deelgenoot te maken van het spel der vergissingen dat ons als mensdom tot het einde der dagen deed gissin, eerst een klein verhaaltje over Lucifer de Lichtdrager en/of de mens als zijnde de rechterhand van God. Lucifer : de Duivel en/of Satan en/of de Griekse god Pan.


Het Galabal van Lucifer. 
Was dat niet de lichtdrager? Is Lucifer niet de dag waarin wij ons met gevaar voor eigen leven voortbewegen? Lucifer wordt vaak afgeschilderd als de tegenspeler van God. Men zegt vaak dat als wij slapen in de nacht, God over ons waakt. En zo is het beeld over Lucifer, de duivel, de onheilsengel, langzaam uitgegroeid tot een kwade genius die de mens dient uit te roeien om het befloofde land te hervinden. Dit is een geworteld en haast onuitroeibaar beeld. We moeten en zullen de duivel vangen. En dan zal alle leed tot het verleden behoren! Maar! Wat betekent Lucifer? Begint de Amerikaanse Bijbel vertaling niet met de zin : “In the beginning there was the word and the word is God”? We mogen de bijbel dan wel in de hoek gegooid hebben, maar de beelden van God en de Duivel zitten wel heel diep verankerd in onze genen /in onze geest. Lucifer betekent letterlijk : Luz y fire = licht en vuur. De vertelling van Lucifer als Lichtdrager is dus eigenlijk de drager van licht en vuur. Het is welhaast een duivelse gedachte om te veronderstellen dat de drager van licht en vuur, de beheerser van licht en vuur is. Gesteld nu eens dat er twee regenten aan ons hemelrijk, om de eer van alleenheerser strijden : God en Lucifer. Gesteld nu eens dat God -die de aarde schiep- ons tot uitverkorenen uitriep om Lucifer te vangen voor Zijn rust in de tent. Dan hebben wij onze taak hier op aarde toch naar behoren verricht! Eerst leerden wij het vuur beheersen en nog niet zo lang geleden het licht. Maar! Waar blijft dan ons beloofde land? Moeten we dat nu ook nog eens bevechten? Maar bevechten van wie? Van God soms, die nu dictator is geworden over het hemelrijk der hemelen? Of zijn het nog slechts de stuiptrekkingen van die duivelse Lucifer? Ik vrees dat het anders ligt. Ik vrees het niet alleen. Het is nog veel sterker! Zoals er prachtige oude Oosterse verhalen circuleren over de schuilplaats die God zich zocht, om zich niet te behoeven prijs te geven aan de beheerszucht van de mens, zo zal Lucifer dit voorwaar ook doen. God verstopte zich niet alleen in de mens, omdat “ze daar nooit zou zoeken”, Lucifer deed hetzelfde. God verschool zich in de rechter hersenhelf : “het diepe weten”; en Lucifer -zijn tegenspeler- in het linkerdeel : “ons analytisch denken”. Deze Lucifer veroverde de wereld en vernietigt alle leven ten behoeve van zijn macht. En zo werd God buiten spel gezet. Hij noemde dit zelf ooit een menselijke dwaling en bedeelde ons met zijn naam ervoor : mensdom. Het weten werd ge-weten en uiteindelijk bleef Lucifer alleen over. De communicatie brug -de hersenbalk- sloot zich en God verdween uit zijn gezichtsveld. En wat deed Lucifer : gelijk een staatsgreep mat hij zich de naam God aan en noemde zichzelf de Perfectie. Daar waar de kerk zich eens verrijkte -zoals een leider betaamt-, zo doet Lucifer dat nu in de wereld. En Lucifer – zich bevrijd wetend van het juk van God, introduceert nu wereldwijd zijn nieuwe geloof : “Amen-Rika: geen gezeik iedereen rijk en vrijheid voor iedereen”. Helaas! Lucifer : ons denken. Helaas! Lucifer : de creator van de demon-cratie. Ik vond hem in mijn zoektocht naar het onstaan van ziekte. Ik ontmaskerde mijn vijand, die slechts vijandsbeelden creëert. Maar het nieuwe geloof is diep geworteld, zoals iedere frustatie van “slaaf zijn van de natuur” diep geworteld zit en… met het tegendeel wordt overdekt. En zo zag ik de duivelse wereld groeien en werd erin verketterd. Helaas wilde ik niet branden in het hellevuur van Lucifer; ook al werd ik tot “monddode” verdoemd. Ik hoop niet dat U al te veel last van me hebt van mijn onheilsboodschappen. Ik ben Lucifer zelf, die zich door schade en schande van de Luciferriaanse wereld afkeerde en een groeiend respect kreeg voor God als representant van het Universum. Lucifer viert momenteel zijn Galabal met brood en spelen voor het volk. Maar de kater van morgen zal meer dan hoofdpijn blijken te zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.