woensdag 9 februari 2011

Wie is er schuldig aan deze beurscrisis

bron: volkskrant blog, februari 2009 (link)


In de krant De Pers vond ik vanmorgen - 24 October- een voor de media opmerkelijk artikel over "Wie is schuldig aan deze mondiale beurscrisis".
Twee commentatoren wil ik hier graag uitlichten:

Ten eerste
Léon Cornelissen (strateeg IRIS): "Iedereen"
"Het stellen van de schuldvraag is uiteraard een essentieel onderdeel van elk proces van rouwverwerking. Voormalige Fed-chef Alan Greenspan komt in aanmerking: hij stond altijd klaar met amfetamine bij elk hoofdpijntje. Zuiverder is: iedereen. Het kapitalisme kent periodiek crises. Creatieve vernietiging is een wezenskenmerk. Het kan niet zonder."

Ten tweede:
Jacques Potuijt (IEX- en VEB-columnist): "De kapitalist"
"Simpel, het is natuurlijk de schuld van het kapitaal! De kapitalist? Die zijn we allemaal. Vroeger was het overzichtelijker. Je had kapitalisten met pandjesjas en hoge hoed en Jan met de pet. Tegenwoordige heeft praktisch iedereen kapitaal én boter op z'n hoofd. We willen allemaal hetzelfde: zo'n hoog mogelijk rendement."
Het is opmerkelijk daar wij en de media vooral geneigd zijn toch een vijand buiten onszelf te zoeken voor de problemen waar wij mee geconfronteerd worden.
Dit was reden genoeg om hierop als volgt te reageren met...

Dank Heren van de Pers voor deze bespiegeling van Leon Cornelissen en Jacques Potuijt.
Iedereen is inderdaad schuldig aan deze "val van de Toren van Babel".
Iedereen heeft meegedaan aan deze "hoogmoedstoren" van gebakken lucht en/of leven op schulden in de ijdele hoop dat het winst op zou leveren.
Het is menseigen om het positieve vast te houden en het negatieve uit onze geest te verbannen en/of de vijand buiten onszelf zoeken.
Maar laat mij wel een kanttekening maken, want we kunnen moeilijk de indianen uit de Amazone of de mensen uit Afrika als medeschuldigen aanwijzen.
Ik was slechts medisch researcher en onderdeel van die research was evolutie, alsmede een zoeken naar wat de mens zo "creatief en vernietigend" deed zijn.
Het menselijk denken dat ons onderscheidt van alle andere levensvormen door een minuscuul defect in de hersenen: het corpus callosum en/of een verkalkte brug tussen wat men ooit noemde "Het individueel en collectief bewustzijn".
Natuurlijk mochten de research en uitkomsten van dit "mongoloide gedrag" het daglicht niet zien, want...
Ik zei het al: We houden slechts het goede vast en verwerpen het slechte.
Ook het denken maakt een sprongsgewijs evolutieproces door, waardoor iedere opvolgende cultuur sterker "creatiever en vernietigender" wordt.
Deze evolutie - "groeistuipjes van het denken" - bleken ook nog eens precies samen te vallen met sterretijden.
Ieder einde van een sterretijd bleek zo'n cultuur allereerst te gaan recyclen om daarna tot zelfvernietiging te vervallen, waarna westelijk daarvan een nieuwe en krachtiger cultuur tevoorschijn kwam.
Iedere nieuwe cultuur kenmerkte zich door een groeiend individualisme, wat men in geld uitgedrukt kapitalisme noemt.
Hoe het mogelijk is dat dit alles ooit tot in de perfectie geweten is, gaat mijn petje te boven.
Alle oude geschriften lieten hier flarden van na en de Bijbel is daarin het meest duidelijk met het nalaten van het symbool des doods: het kruis.
Het kruis des doods zou volgen op een fase van hoogmoed en/of het denken dat we alles kunnen beheersen; zelfs de kosmische processen.
Wat ik met deze lange inleiding wil zeggen is dat wij Westerlingen als laatste cultuur de meest creatieve geest hebben, maar tezelfdertijd ook de meest vernietigende krachten in ons dragen.
Dat dit nu op alle fronten duidelijk wordt , behoeft mijns inziens geen betoog.
Het feit alleen al dat wij nu onze waangedachte - ooit genoemd een dwaling van de geest - dat onze economie moet groeien om gezond te blijven vast houden met injectie van stinkend geld is hierin slechts één cynische noot.
Het menselijk denken kenmerkt zich door geldingsdrang en geldindrang en dat zullen wij vasthouden tot onze laatste snik.
Wij staan nu aan de vooravond van een nieuwe sterretijd en kijkend in de geschiedenis - die zich als voorzegd zou herhalen tot het bittere einde - kan ik slechts verzuchten ...
De Bijbel krijgt "waarlijk" gelijk.

Om kort te gaan: Wij Westerlingen met de meest creatieve en vernietigende geest van denken kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor deze mondiale crisis, maar...

Als iedereen schuldig is, is tezelfdertijd toch niemand schuldig?
Wij hebben onszelf toch niet gemaakt!
Amerika werd heus niet voor niets aangewezen als het land van de ondergaande zon en Bijbels beschreven als het beest met de 7 koppen en de 10 horens!
Dat een en ander een kosmische reden heeft laat ik hier voorlopig graag liggen, want...
Het zou ons direct degraderen tot willoze schepsels en daarmee manipuleer ik mijzelf nog meer in een wereld van vijanddenkers.
Haha! Weldenkendheid is troef!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.