woensdag 2 februari 2011

"Wir Haben es Nicht Gewusst?"

bron: volkskrant blog, april 2010


Natuurlijk schrijf ik dit verhaal nu niet alleen voor Pasen, omdat we nog steeds niet beseffen dat Jesus ons symbolisch verwittigde over ons einde.
Natuurlijk mag er tot de laatste snik nooit iets naar buiten komen over zijn pantomime-spel als zijnde een speelbal van ''de Oude Wijsheid'' om ons tot het bittere einde te laten zoeken naar ... misschien wel DE ZIN VAN HET EVOLUTIEPROCES dat voor de mens meer weg heeft van een lijdensweg.
Oh... hij die zijn ware naam voor de Ik-mens verhulde [zijn naam ''JE SUIS'' en/of IK BEN] zal met zekerheid aan het einde onzer dagen terugkeren en de scepter van onze Nazi-Paus overnemen om namens God [het symbool van de kosmos] ons werkelijk te verlossen van onze zonde als zijnde de Shiva, die het aardse leven precies op Gods tijd zal vernietigen.
Ach, laat ik het met iets meer respect voor Amor noemen ''OPEN BARING''.
De wereldse voortekenen voor zijn spoedige wederkomst zijn vele en een daarvan is zeker het openbaren van het publiek geheim over het pedo-verleden van het zieltjes winnende Instituut ''Het Vaticaan'' dat net als de wereldse leiders al immuniteit geniet.
Ik kan U zeggen dat hij zich momenteel bij de Wijzen uit het Oosten bevindt en nog slechts wacht tot de tijd rijp is.
Ik schrijf dit omdat voorzegd is dat slechts weinigen hem zullen herkennen als de ware verlosser.

Maar...
Allereerst wil ik de Volkskrant-reactie bedanken dat zij mij de gelegenheid gaf hier al zoveel over mijn ''research'' van de Oude Oosterse Wijsheid te schrijven. Oude Wijsheid waar wij totaal ''van en door'' gedesoriënteerd zijn geworden.
Een Oude Wijsheid die er zo totaal anders uitziet dan we ooit hadden kunnen bevroeden, ondanks alle nalatenschappen.


Het is natuurlijk ten hemel schreiend hoe bisschop Simones deze ''Nazi-waarheid'' nu weer oprakelt, terwijl politici, economen, doktoren en vele andere specialisten - waaronder de gesubsidieerde media - in feite hetzelfde doen, maar het alleen niet hardop uitspreken.
Iedereen wist toch al decennia lang van de ontucht in dit ''Geestelijk bolwerk"!
Het is toch minstens zo'n grote leugen als hetgeen Wereldse Leiders ons op de mouw willen spelden!
De leugens om eigen bestwil - gestuurd door aanzien en macht - zijn in de geschiedenis der mensheid waarschijnlijk nog nooit zo groot geweest als nu.
Zij - alle omhoog gevallen statussen [status betekent letterlijk stilstand] - hebben nu de handen vol om de vele internet-sites met 1001 complot-ontrafelingen te ontkennen door net te doen alsof zij nergens van weten of ze naar het land der fabelen te laten verhuizen.
Is het omdat - naar de Volkswijsheid heet - de waarheid voor hen te hard en meedogenloos is?
Maar waarom mogen ''gestatuste bomen'' in deze wereld ''leugens vertellen alsof het gedrukt staat'' en wordt ''keiharde waarheid'' verketterd alsof het leugen is?
Is dat niet de omgekeerde werkelijkheid?
En dat terwijl er nu haast geen dag meer voorbij gaat of er komt wel een noodkreet naar buiten van mensen die diep bezorgd zijn over onze nabije toekomst.
Zou het kunnen omdat ''Waarheid onbuigzaam of onmanipuleerbaar'' is in een tijd dat wij denken dat alles te kunnen beheersen en/of dat overal een oplossing voor is?
Er gaat geen dag voorbij of ik moet denken aan een uitspraak van theosofe Blavatski ''Kennis leidt tot machteloosheid'' en in die fase van het leven zijn wij nu echt aanbeland.
En vreemd genoeg zijn er nog slechts weinigen die dit willen of kunnen zien en accepteren.
Is het misschien ook omdat wij iets pas accepteren als waar als wij het met eigen ogen kunnen zien?
Als gewezen medicus mocht ik dit ongeloof maar al te vaak meemaken bij het vertellen van een onheilsbericht.
Maar als ik terug kijk naar mijn eigen leven als verketterd klinisch medisch researcher was dat zeker niet het geval voor mijn verkettering en de enige redenen die ik ervoor kon bedenken waren:
- dat er geen stinkend geld kleefde aan andere behandelingsmethoden. [niet patenteerbaar zijn van medicamenten]
- dat het de eer van superieuren aantastte. [iets aantonen wat hoogleraren voor onmogelijk hielden zoals bijvoorbeeld nieuwe bloedvaten maken met lichaamseigen enzymen]
- dat het onrust zou kunnen veroorzaken onder de bevolking. [als beste bijvoorbeeld: gevolgen van nalaten van opeten van placenta als zoogdier-mens en/of de weigering van een artikel ''over het ontstaan van kanker als zijnde een natuurlijke overlevingsdrift'' in een werelds gerenommeerd tijdschrift]
- dat men geen harde uitspraken mag doen over iets waar men niet voor is opgeleid.

Maar...
Ik was daarin zeker geen uitzondering, die voor zijn research moest boeten.
Ik was slechts een van de vele wetenschappers die ''netjes'' aan de zijlijn werden en nog steeds worden gezet als zij dingen zien die of ''belastend kunnen zijn voor hen die ons besturen'' of '' mensen aan het denken zet''.
Met mij zijn er momenteel duizenden roependen ''in een wereld waar de leugen regeert'' en waardoor wij nu zijn gaan aankijken tegen het grootste probleem van de mensheid ooit: dreigende zelfoplossing!
Misschien - heb ik mijzelf aanvankelijk afgevraagd - begon ik mijn noodroep op een totaal verkeerd moment.
Het was in een tijd dat onze bomen van welvaart tot de hemel schenen te stijgen.
Toen waren wij totaal verblind door onze groeiende welvaart.
Maar dit is momenteel totaal anders!
En nog steeds mag anders zien publiekelijk niet ter discussie worden gesteld of het wordt via de media gewoon belachelijk gemaakt om zodoende iedere discussie direct de mond te snoeren.
De voorbeelden zijn te veel om op te noemen.
Een recent medisch voorbeeld daarvan is de behandeling van spierblessures van voetballers met placenta-extracten, die door medische hoogleraren publiekelijk tot ''waanzin'' wordt gebombardeerd en dat terwijl de cosmetica-industrie deze extracten al jaren gebruikt voor wegwerken veroudering-verschijnselen.
Ik haal dit voorbeeld aan, omdat de placenta-enzymen de basis vormden van mijn medische research.
Gaan al deze hooggeleerden evenals alle wereldleiders straks - als het echt fout gaat - in koor roepen: ''Wir haben es nicht gewusst"?
Nu vele tientallen jaren later en door schade en schande iets wijzer geworden meen ik te mogen stellen dat dit zeker niet bewust geschiedt, maar het gevolg is van meer dan 6000 jaar brainwash door ''Alweters'', die ons bewust begeleid hebben in het weten dat wij anders nooit aan die onmenselijke taak voor kosmisch welzijn waren begonnen.
Het staat in onze genen ''als erflast'' gegrift en daar zullen wij pas bij onze laatste ademtocht van ''verlicht worden''.

Ik ben de laatste die zal zeggen dat ik ''de hele waarheid in pacht'' heb, maar dat ik er niet ver naast zit heeft de tijd mij geleerd.
Nadat ik medisch al was weggehoond door de KNMG na een wereldcongres ''From woundhealing to cancer'', kostte het mij mijn kop toen ik zelfs durfde te beweren dat de wereldsamenleving verkankerd was.
Dit was 1981 en toen dacht ik nog dat een verandering theoretisch zeer wel mogelijk zou kunnen zijn!
Dit laatste zie ik vandaag de dag totaal niet meer zitten.
Ik zie het zelfs heel anders, maar...
In 1981 werd ik door die uitspraak van weleer allereerst door de journalistieke wereld tot charlatan kapot geschreven, hetgeen later door de politiek werd overgenomen. Dit om aan te geven hoe belangrijk de media zijn voor onze beeldvorming. Door een grote toevalligheid kreeg ik te horen dat er voor journalisten een publicatieverbod was afgegeven en daarmee was ik publiekelijk tot monddode gemaakt.
En... het lijkt wel op de volkswijsheid ''Eenmaal een dief altijd een dief'', want..
Voor mij is dit nog steeds van toepassing, want er is nog weinig veranderd. Behalve dan dat ik hier ''mijn mening'' mag ventileren.
Uiteindelijk zag ik toendertijd geen andere uitweg meer dan te vluchten naar de eenzaamheid, want de publieke opinie - waar of onwaar - was en is nog steeds onverbiddelijk.
Het werd een stille zoektocht over het ''waarom'', want ik was mij van geen kwaad bewust.
Ik had toch louter mijn bezorgdheid uitgesproken over het feit dat we op de foute weg zaten?!
Ik was hooguit ongerust voor mijn kinderen, die in mijn ogen geen toekomst meer hadden.
Daar - in de binnenlanden van Portugal - werkte ik ongeveer 10 jaar aan een reconstructie van het oeroude gegeven ''Alle cycli in het Al zijn elkaars gelijke en alles gebeurt tezelfdertijd''.

Als ik nu terug kijk naar mijn reconstructie van Oude Wijsheid was het echt ''water naar de zee dragen'', want ...
Het mag dan door puur ''menselijke domheid'' zijn dat wij deze planeet - gelijk kanker - tot stervens toe uitmergelen , maar het gaat wel exact zoals de Oude Wijsheid van weleer voorspelde via allerhande cryptische vertellingen opdat wij het niet zouden verstaan.
De strekking is door mijn lange zoektocht over het ''waarom zijn we onszelf aan het vernietigen" dan wel degelijk veranderd, maar de feiten dat de wereldsamenleving verkankerd is staan nog steeds zo vast als een huis.
In het plaatje van ''hen die dit ooit wisten'' was deze ''kanker''-fase voor kosmisch welzijn essentieel voor een groei naar gelijkheid van Yin en Yang.
Dit kan ik nu zeggen nadat ik werelds werd verketterd met mijn uitspraak dat ''kanker een ultimate poging van het lichaam is om het leven te behouden''. Een ultimate overlevingsdrift dus.
En in het gelijkheidsprincipe van alle cycli kan ik nu zeggen...
Het is niet alleen de economische wereld die verkankerd is, maar tevens...
- de epidemische vormen die de ziekte kanker heeft aangenomen
- de mensenplaag, die nu gelijk sprinkhanen de aarde leegvreet
- de recycling - als een van de kernpunten bij kanker - die momenteel ook kosmisch gaande is in de Melkweg.

Mijn missie is nu al lang niet meer een noodkreet, maar een constatering dat het aardse leven aan de vooravond staat van een ''open baring'' en/of loslating van de ''Moederschoot''.
Het zijn kosmische wetmatigheden waar wij niets aan kunnen doen.
Of anders gezegd...
Het gaat zoals de gezegde luidt ''De geschiedenis moet zijn loop hebben''.
En daaraan kunnen wij - of we willen of niet - niets veranderen.

Sinds ongeveer 2000 heb ik geprobeerd met zo goed als alle discipines tot ver buiten de landsgrenzen in contact te komen om deze reconstructie met anderen te delen en op waarde te schatten. Maar het resultaat was zero.
En zoals ik al eerder zei ''De tijd heeft mij geleerd dat ik er niet ver naast zit''.
Mijn website moge dan wel zo'n 50.000 maal bezocht zijn, maar het zijn voornamelijk jongeren [''de generatie NIX''] die blij zijn te weten wat ons te wachten staat.
Kortgeleden probeerde ik contact te leggen met enkele vooraanstaande economen in een uiterste poging zodoende openbaar een ander licht te werpen op deze wereldcrisis, die steeds ernstiger vormen aan gaat nemen.
Ik deed dat met opzet, omdat ik weet dat dit wel de meest griezelige ontwikkeling is, want ...
Geld is inmiddels uitgegroeid tot ons aller levenselicter!
En als dat geld ''verdampt tot pleepapier'' rest ons nog ''anarchie en oorlog''.
Dat beseft iedereen maar al te goed.
Enkele van hen waren zo naïef om te reageren, want hun argumenten van afwijzing waren van puur individualistische aard.
Ik zal geen namen noemen daar zij nog de beleefdheid hadden om te reageren. Dit is al bijzonder genoeg.
Maar een ding werd mij overduidelijk: Voor alle disciplines zowel op wetenschappelijk, politiek als geestelijk gebied geldt hetzelfde.
Niemand, maar dan ook helemaal niemand met status wil iets over horen van Oude Wijsheid van weleer.
Is dat bewust of louter het gevolg van wat de Bijbel noemt ''Hoogmoed voor de val''?
Ik vrees dat het het laatste is.
En zo zijn en blijven we met z'n allen onbewust en kijken vele met steeds grotere angst naar de dag van morgen als zijnde ...''de groeiende baringsweeen van Moeder Aarde''.
Het wordt daarmee letterlijk en figuurlijk een ware ''Openbaring'': een baring, waar de mens als kop of kroon van Gods Creatie als eerste komt of gaat en Bijbels beschreven als ...'' de laatsten zullen de eersten zijn''.
Mogen wij dan echt niet weten dat wij letterlijk en figuurlijk zijn uitgeteld en/of zoals de Maya's nalieten ''the Year Zero'' hebben bereikt?

En zo staan we erbij en kijken ernaar, terwijl wij straks met z'n allen zullen verzuchten ''Wir haben es gar nicht gewusst''.
Ik schrijf dit verhaal ten eerste als uitnodiging voor een open gesprek naar hen die ons besturen en/of bestieren alsof we vee zijn!
Ik schrijf dit verhaal zeker ook, omdat ik mij anders schuldig zou voelen dat ik niet alles heb gedaan om hen die willen weten zo goed mogelijk te informeren waarom het zo'n chaos is in deze dolgedraaide wereld.
Maar snappen doe ik het eigenlijk niet echt, want...
Iedereen kan nu toch met eigen ogen zien dat alles fout gaat!
Dit totaal negeren in zo'n tijd als deze zaait daarmee toch louter progressieve angst en algemene onrust?
Hoe is het mogelijk dat de wereld naar de donder gaat, terwijl de meesten erbij staan te kijken alsof het een ''ver van mijn bed horrorfilm'' betreft?
Is het die angst van zien die ons doet vluchten in allerhande vermaak?
Gewoon struisvogel-politiek dus?!

Is er dan echt niemand die zich afvraagt wat er allemaal met deze honderden dubbelzinnige uitspraken van het machtsblok Rome wordt bedoeld?
Is er dan echt niemand die zich afvraagt waarom ziekten en oorlogen zo typerend zijn voor de mens en waarom dit in de vrije natuur een onbekende is?
Is er dan niemand die zich afvraagt wat in Gods naam de zin van dit leven onder de dekmantel van Moeder Aarde is?
Is er dan niemand die zich afvraagt waarom wij het leven op deze planeet moedwillig aan het vernietigen zijn?
Ja!! Sorry, ik heb er geen ander woord voor als ik onze vuilnisbelt zie.
Is er dan echt niemand die zich überhaupt nog iets afvraagt?
Ik vraag het me werkelijk af.
Soms vraag ik me zelfs af of we ''allemaal van God los zijn'' en zeker niet alleen het bolwerk Roma met zijn Christendom dat - koste wat het kost - de wereld moest veroveren en daarvoor over lijken ging.
Dat wij door Kerk en Staat bewust dom worden gehouden, is toch geen reden om dan maar te kiezen voor ''Lang leve de lol'' en ''Na ons de zondvloed''?
Maar...
Als men beseft ''dat alles goed is wat er is'' en dat God niet voor niets zei ''Hij zag dat het goed was en hij liet ze...aanmodderen'', kan men gewoon het ''Carpe Diem'' vieren zonder schuldgevoel of boosheid als het menselijk gesproken echt mis gaat.
Denk dan maar hoe de Oude Wijsheid het zag: ''Het is de verlossing uit het tranendal des levens''.
Zo probeer ik althans te leven en wens voor U hetzelfde.

Siegfried Bok.

voetnoot:
Voor hen die toch iets meer willen weten over de Oude Wijsheid en hoe en waarom wij door hen om de tuin zijn geleid ligt er een boekje ''Eens was het ...De Boom der Wijsheid'' te bestellen via internet bij Gigaboek voor het symbolisch bedrag van 999 eurocent in deze ''omkeringsfase'' van het leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.