dinsdag 1 februari 2011

Onbevlekte Ontvangenis

bron: wetenschap-eindtijd.com

In het vorige hoofdstuk beschreef ik hoe wij allemaal met erflast of erfzonde geboren worden als zijnde "overlevings-ervarigen" van onze ouders en voorouders en hoe die denkreflexen behalve ons karakter bepaalt tevens doet vastleggen hoe onze levensloop eruit ziet.

Dat is de bevlekte ontvangenis van onze ouders, die als Bijbels voorzegd zou leiden tot een verdubbeling van onze levensduur.
Dit betekent dat "onbevlekte geesten" dit missen.
Biologisch onderzoek toonde aan dat alle zoogdieren een gemiddelde levensduur hebben van 52 x de zwangerschapsduur en dat is voor de mens dus 40 jaar. Men spreekt dan ook niet voor niets over "het tweede leven begint bij 40".
Dat betekent dat onbevlekte sterrekinderen niet ouder worden dan ongeveer 40 jaar!
Zij missen overlevingsreflexen en zijn daardoor egoloos, willoos en emotieloos.
Dat maakt hen tot een speelbal voor iedereen.
Om met Krishnamurti te spreken zijn ze geboren met een lege denkcomputer.
Dit betekent dat deze bijzonderlingen een onvoorstelbaar opname vermogen hebben en dat maakt hen superintelligent. Waar wij normale mensen door vastgeroeste denkbeelden in allerlei normpatronen denken, is die onbevlekte ster in staat oplossingen te vinden als geen ander.
In het weten dat het denken altijd vechtend is tegen de dood [overlevings-reflexen ], heeft deze ster dit probleem helemaaal niet en heeft hij daarnaast ook geen pijnbeleven.
Hun enige kracht is een aura van wit licht, die op mensen een enorme aantrekkingskracht heeft.
Bij naspeuren bleek dat deze willoze stralers niet zo maar dood gaan, maar om en nabij die 40 jaar óf zelf uit het leven stappen óf zich laten doden.
In het vorige hoofdstuk schreef ik al dat onze levensloop volledig astrologisch bepaald is.
Dit betekent dat dit ook voor sterrekinderen geldt en zo kon men uit de astrologische gegevens van te voren weten, dat de zoon van Joseph en Maria zichzelf aan de "schandpaal van Herodes" zou laten slaan en zo kreeg hij de toepasselijke naam : "Ik ben de Gekruisigde".

Wij bepalen de astrologie aan de hand van onze geboorte-plaats en tijd, maar men kan die wijsheid natuurlijk ook andersom gebruiken. Ik spak reeds van de Palmbladeren-bibliotheek in India.
Maar zo kan of beter gezegd kon men vroeger ook vooraf bepalen "waar en wanneer er zulke pure sterrekinderen geboren worden".
Ik ben geen astroloog en zeker geen klassiek astroloog, maar via een heel andere weg kon ik vaststellen, dat er iedere sterretijd maar 2 pure egoloze en willoze sterrekinderen ter wereld komen.
Dit heeft te maken met kosmisch energiegolven, waar ik nu verder niet op inga.
Jesus werd metaforisch door de 3 wijzen uit het Oosten door de metaforisch ster van Betlehem van te voren al getraceerd en zo was men bij zijn geboorte daar al aanwezig. Die ster van Betlehem is daarom metaforisch, omdat de sterrenconfiguratie als geheel bepaalt of hij een waar sterrekind is. De astrologische gegevens van deze onbevlekt ontvangenen is dan ook aan alle kanten heel bijzonder
Zowerd hij op zeer jonge leeftijd bij de ouders weggehaald en kreeg vervolgens een gedegen opleiding over de levenscyclus op aarde en van de kosmos.
Zo werd zijn denkcomputer, die eerst leeg was gevuld met alle oude wijsheid en... dat hij de zoon van die metaforische God of de kosmos was.
Dit klinkt haas ongelofelijk, maar wij zijn allemaal louter ons eigen denkbeeld.
Dit maakt dat hij dan wel onbevlekt ontvangen was, maar door zijn lange opleiding bij nazaadjes van die Oude Weetheid werd die denkcomputer gevuld met weetheden over het einde van de cirkelgang des levens.
Als men daarbij tenslotte weet dat ons praten louter een uiting is van alle gedachten, kan men zich enerzijds goed voorstellen dat men deze "staat van zijn" ooit beschreef als de wijsheid van "Silentio of Stilzwijgen" hebbend en dat Jesus anderzijds allerhande voorspellingen kon doen over de op komst zijnde veranderingen, die - zeker voor leiders - bepaald niet in dank werden afgenomen.
Zo werd Jesus van ware onbevlekte silentio-ster tijdens zijn leven een bevlekte ster en dat maakte hem kwetsbaar en maakte dat hij als gevaarlijke zondering gekruisigd werd.
Zo werd Jesus opgeleid om voor de mensheid een panthomime-spel te spelen over het laatste aeoon van het leven.
Hij werd dus een willoze speelbal van de Oude Wijzen en gebruikt om als "wegvoorbereider" te dienen voor deze laatste sterretijd.
Wij noemen Jesus nog steeds een "Profeet en/of Ziener".
Maar wat was hij meer dan een leeghoofd en "zalig arm van geest"?

Laat mij het hierbij laten en nog slechts opmerken, dat de voorzegde anti-Christ niemand meer of minder was dan Hitler.
Ook hij was geboren onderde armsten der armen.
Ook hij was superintelligent, maar zijn denkcomputer werd gevuld met alle wereldse problemen van die tijd
Ook hij was een willoos egoloos sterrekind en werd een speelbal van de wereld, die in armoede was ondergedompeld en smeekte om rijkdom.
En wat kregen wij ?
Een rijkdom als nooit tevoren.

Het feit dat er nu stemmen opgaan dat Bush die anti-Christ zou zijn geeft al aan hoe ver wij van deze oude Weetheid zijn afgedwaald.
Over de Bijbelse voorzegging "Ziende blind en horende doof aan het einde onzer dagen" zal ik een apart hoofdstuk wijden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.