maandag 31 januari 2011

Wat is de ziel?

bron: wetenschap-eindijd.com

Daar de ziel - ook wel carma, alma, erflast of lotsbestemming genoemd - voor een ieder van ons zo'n bijzondere plaats inneemt, wijdt ik daar ter bewustwording graag een klein artikeltje aan.

Ja! Ter bewustwording, want er zijn maar weinigen zich bewust en zij die aan de ziel een bijzondere waarde hechten (zieleknijpers) belichten de ziel helaas op een manier, die ik als "zielig" zou willen betitelen.
De ziel, carma, alma of lotsbestemming bepaalt onze levensloop van A tot Z, waardoor dát wat wij "vrije wil" noemen en waar we zo prat op gaan verbleekt tot niets!
Ik zal op verschillende manieren proberen een glimp van dit carmisch verschijnsel dat zo menseigen is te belichten.
Gaat men naar een aura-lezer, dan kan hij de ziel in kleuren zien en die kleuren geven een beeld van iemands karakter.
Gaat men naar een paragnost, dan kan die ziener die kleurschakeringen -gelijk een TV beeld- ombuigen tot beelden, waardoor hij vorige levens kan zien en beschrijven.
Gaat men naar een hypnotiseur, die zich getraind heeft op het laten zien van vorige levens, dan kunt u die vorige levens zelfs herbeleven en erover onder hypnose verhalen.
Vreemd genoeg zijn het vooral de "zielepijnen" die zo naar boven komen. Dit betekent dat dit lijden in vorige levens sterk in ieders wezen verankerd is.

Al dokterend aan mensen - het was een zoektocht naar ons lijden - kwam ik iets vreemds tegen, waardoor ik meer dan normale belangstelling kreeg voor dat wat ons beheerst : de ziel en/of het karakter.
Zonder dieper op dit onderzoek zelf in te gaan, kan ik hierover het volgende zeggen.
Het menselijk denken is zoals iedereen waarschijnlijk wel weet onze overlevingsdrift en kenmerkt zich door denkbeelden in goed en kwaad.
Die denkbeelden zijn gekleurd door emotie en die emoties zijn electrische spanningen.
Van die denkbeelden - ook wel geconditioneerde reflexen genoemd - is bekend dat deze overerfbaar zijn.
Wat niet bekend was en wat ik al zoekend naar ons lijden te weten kwam, is dat deze emotionele spanningen een aantoonbare relatie bleken te hebben met organen. We spreken dan ook niet voor niets over hartelijke, zeikerige, gallige en milde personen.
Met andere woorden : Heeft men veel gallige energie dan werkt de galblaas harder dan normaal enz. enz.
Ten tweede werd mij duidelijk dat deze door emotie veroorzaakte onevenwichtige orgaanwerking, die zo karakter-eigen bleek te zijn, iedere volgende generatie ernstiger werd.
Dat dit de ware oorzaak van ons lijden bleek te zijn doet hier niet ter zake.
Dat dit leidde tot een steeds onrustiger worden van ons mensen (o.a. doedrang) is hooguit leuk om bij jezelf en anderen te zien.

De volgende stap in mijn zoeken naar dit vreemde verschijnsel ziel, was een zoeken naar: of er een relatie bestond tussen die erflast en dat wat ons "bezeten" laat doen!
Nu kan ik daar slechts van zeggen dat de zoon van Michael Shoemacher niet voor niets in een race-auto is gestapt en Bush gelijk zijn vader geilt op macht en olie. Het is hun zielelast.
Dit geldt voor ons allemaal en zo ligt onze belangstelling verankerd in vorige levens, die de emoties hebben vastgehouden en ons leven kleurt.
Tegenwoordig is de research-wereld bezeten van genen. Dat zou de bakermat van ziekte zijn.
Dat is waar, maar wel de halve waarheid en dus de leugen.
De ware oorzaak van onze genetische veranderingen is onze zielelast, carma of lotsbestemming.
De ware oorzaak van onze genetische veranderingen zijn onze denkbeelden in goed en/of kwaad, die door hun electrische spanningen niet alleen onze aura kleuren, maar tijdens de celdeling onze genen veranderen.
Men spreekt niet voor niets over gene-raties.

Als ik nu een beschrijving moet geven van de mens is hij niet veel meer dan een boom met - misschien wel 100 of meer jaarringen, die met der tijd vervormden tot een grillige oneffen bast.
De vorm van die bast die de onderliggende oneffenheden weergeeft heet ons ego en bepaalt daarmee ons willen.
Vooreerst laat ik het hierbij, hoewel er natuurlijk veel meer interessants over te verhalen valt.

voetnoot:
Ik zal naar aanleiding van de eventuele reacties een vervolg op dit "zielig mensbestaan" schrijven of zoals Einstein het ooit benoemde: "Er zijn twee dingen oneindig, de kosmos en de menselijke domheid".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.