zondag 9 januari 2011

De zin van het planetaire leven

bron: http://www.wetenschap-eindtijd.com

Het vinden van dit sleuteltje in mijn lange zoektocht van het daarom achter ieder vermeende daarom, heeft bij mij althans rust gebracht.
Het gaf en geeft me steeds meer berusting in het weten dat alles wat er nu gebeurt en te gebeuren staat onderdeel is van het "Kosmisch Plan".
Sterker nog!
Het is een absolute noodzaak om het Perpetuüm Mobilé van de kosmos te garanderen.

Ware het dat ik deze laatste sleutel niet gevonden had, dan was ik met zekerheid blijven steken in allerlei onrust of boosheidsgevoelens.

Zoals bijvoorbeeld…

- Dat niemand een poot uitsteekt om individueel en collectief ons mateloos energiegebruik terug te dringen.
- Dat niemand een poot uitsteekt om de wapenwedloop terug te dringen door als land /natie zelf te beginnen met totale ontwapening.
- Dat niemand van de leiders propagandistische campagnes onderneemt om het kinderaantal terug te dringen, zoals China dat heeft geprobeerd en wat mislukte.
Het tegendeel is eerder waar.
Behalve dat Koffi Annan de wereld vol trots verwittigde van de geboorte van de 6 miljardse wereldburger, zijn er in Nederland recent zelfs stemmen opgekomen om door 'fokpremies' de vergrijzing tegen te gaan.
Reden : een gezondere economie!!
Geldindrang, geldindrang en nog eens geldindrang.
En dat in een wereld waarin aan alle kanten duidelijk wordt dat de mensenplaag de aarde kaal vreet.
- Dat niemand iets doet om de technologische revolutie een halt toe te roepen.
Ook hier is het tegendeel waar!
De Europese Unie doet niet anders dan de achterblijvers op te jagen naar meer en meer technologie, want de economie moet blijven groeien. En om die groei te realiseren is tevens een groeiend afzetgebied bittere noodzaak.
- Dat niemand zich druk maakt over de progressieve ziekte van mens en natuur en enthousiast verder gaat op de ingeslagen weg van vergiftiging met farmaceutica, bestraling, antibiotica, vaccinaties en allerhande mutilerende operaties.

Vandaag de dag kan iedereen met eigen ogen zien, dat de weg naar het einde in een logaritmische versnelling gaat en…

Met z'n allen lijkt het ons weinig te deren ook al wordt er 1001 over gepraat.
Het lijkt haast wel of het onderwerp Eindtijd eerder spannend is dan beangstigend.
Het lijkt haast wel of men naar een spannende thriller zit te kijken en het einde voor geen goud lijkt te willen missen.
Ware het dat ik dit sleuteltje niet had gevonden, dan was ik met zekerheid boos geworden.
Zelfs in het weten en wat nu duidelijk aan het worden is, dat de wereld boven ons misschien wel eens de ware oorzaak is (Maya's).
Dan had ik geroepen en geschreeuwd om de jaren die ons resten met echte wereldvrede af te sluiten in plaats van deze gewapende vrede.
Want… wat is de nonsens dan nog voor een allesvernietigende en voorzegde laatste wereldoorlog tussen Oost en West als het toch iets is dat boven ons bepaald wordt?

Maar…
Helaas is dit allemaal een absolute noodzaak in het weten van het Kosmisch Plan van Oneindig Bewegen!

Het hoort er net zo goed bij als de mensenplaag, de systeemdictatuur van het rijke westen, de verschillen tussen arm en rijk, het individueel lijden en de geestdodende reclame!

Met andere woorden : Dat de Bijbelse Testamentaire Wilsbeschikking al in zijn introductie schrijft "God overzag zijn Creatie na de zesde dag, zag dat het goed was en hij liet ze" is zeker geen fabeltje meer voor mij.

Tenslotte dan die stomme kerk en dat Kruis des doods wat we aanbidden.

Misschien is het wel het allerbelangrijkste, dat ik door die onmetelijke lange zoektocht naar de waarde van de oude nalatenschap over het "Al wat Is" en/of "Heel Al" een onvoorstelbaar respect kreeg voor die oude wijzen.

"Door dit leugentje voor Kosmisch Welzijn" lieten zij ons niet alleen geloven in die illusionaire God het goed en/of de Amor van Roma én een "waarheidsboek" dat wij niet eerder op waarde mochten lezen dan vóór het bittere einde!

Anders hadden wij voor zeker al lang de pijp aan Maarten gegeven in deze liefdeloze wereld.

Het is dit bizarre onderwerp wat ik in een aantal korte verhalen zal proberen te belichten en…

Het is wederom een "uitwas" van mijn medisch werk, waardoor ik met stelligheid kan zeggen : De zwangerschapscyclus van 9 maanden is in alles een getrouwe copie van het leven "onder de dekmantel van Moeder Aarde" en de Openbaring in dit waarheidsboek is niets meer of minder dan de partus voor onze Moeder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.