woensdag 26 januari 2011

De boom der wijsheid en de levensboom

bron: wetenschap-eindtijd.com

De boom der wijsheid. 

Het verhaal van Adam en Eva in het Paradijs…
De zondeval…

Het zijn Bijbelse vertellingen, die diep in onze genen verankerd liggen.
Het zijn Bijbelse metaforische vertellingen die iedereen kent, alhoewel de invullingen over de ware betekenis vele zijn.
Het zijn er vele, omdat men niet het ware weet.
De invullingen zijn er minstens zo vele als die over Satan en/of Lucifer, waar sommige Universitaire theologen zelfs van beweren dat deze duivelse kracht de goddelijke tegenspeler van God is.
Met andere woorden er zouden dus twee Goden zijn, die ons lief en leed bepalen.
Het zou dus aan ons mensen zijn om de Satan Lucifer, die ook op aarde de Satanskerk kent, te vangen om het Paradijs te hervinden.

Andere theologen zijn daarentegen van mening dat Lucifer de tweedrachtzaaier is en de Bijbel verhaalt tenslotte dat Lucifer de rechterhand van God is.

Een enkele zonderling van Godsgelovigen meent daarentegen dat Lucifer de mens zelf is door zijn beleven van goed en kwaad.
Maar die duivelse gedachte zet geen grond.
Kortom…
Prachtige fantasia's gemaakt uit metaforische vertellingen, die we te pas en te onpas in ons rechtlijnig denken van goed of kwaad kunnen gebruiken.

De boom der wijsheid, die wij volgens de Bijbel zouden leegeten, nadat Eva Adam had aangezet daar een appel van te pikken is algemeen bekend.
Ook dit verhaal wordt te pas en te onpas naar gelieve goed of kwaad ingevuld.
De ene keer strekt dit leegeten ons als "kroon op de schepping" tot eer en de andere keer is dit de zondeval en wordt dit leeg eten ons zwaar aangerekend en moeten we daarvoor boeten door te lijden aan ziekten en oorlogen.
Met andere woorden : Het kerkelijk gezag is de tweedrachtzaaier zelf en zijn Christelijke Kerk is de Satanskerk zelve.
Liet Johannes ons niet na dat dit kerkelijk gezag te Roma gezegend was met het mensbeestgetal 666?

Dit verhaal van de appelboom der wijsheid is een ieder bekend.
Maar minder algemeen zijn de vertellingen over het Paradijs met de levensboom, waar wij volgens "profetische wegbegeleiders" werden uitgejaagd en die daarna om der wille van God werd beschermd door twee Cherubeinen [what ever that may be], omdat "de beheerszuchtige mens" in staat werd geacht alles te vernietigen om eigen bestwil.
Zij zouden aan de poort van het Paradijs staan en de ingang te vuur en te zwaard verdedigen.

Is dat alles niet uiterst verwarrend??
Oh!!!
Misschien denkt U die metaforische vertelling niet te kennen, maar als ik U een kleine voorzet geef weet U het wel degelijk.
In de wereld staat dit verhaal bekend als of de Da Vinci Code of de Gouden graal der Onsterfelijkheid.
Het is die boom - de kosmische vlam van oneindig bewegen en/of de "spiritus van oneindig bewegen" - die koste wat het kost gespaard diende te blijven.
En om die levensboom een eeuwig leven te garanderen had God zijn engel Lucifer in de persoon van het mensdom wel degelijk nodig!

Wat is waar en wat is onwaar?
Kan het misschien ook beide waar zijn, maar vanuit een verschillende optiek belicht?
Men moet ooit geweten hebben van de zondeval in relatie met het nalaten van de vrouw om de moederkoek of placenta op te eten - gelijk zoogdieren dit van nature doen. Placenta komt uit het latijn en betekent "Ik behaag".
Dit nalaten, zo bleek in mijn zoektocht naar ziekte, de oorsprong van ons lijden te hebben geintroduceerd [zie aldaar].
Dit was "de eerste stap uit het Paradijs" en die misstap had even grote gevolgen als "hetcorpus callosum of de verkalte brug tussen denken en weten", waardoor wij gingen lijden aan een gemis aan innerlijk vertrouwen [zie aldaar].
Ook dit moet geweten zijn, anders waren de woorden nooit zo'n zuivere weergave geweest van het ware.
Met andere woorden : Men heeft dit ooit geweten en beseffende hoe belangrijk deze "natuurlijke evolutie-sprong" was voor kosmisch welzijn en/of de levensboom heeft men dit angstvallig verzwegen.
De mens was niet voor niets met "de Kroon met doornen" geboren en diende God in een zeer belangrijke taak.

Dit verhalen zou desastreuse gevolgen kunnen hebben voor… "De kosmische levensboom" en de twee engelen diende derhalve de poort naar het Paradijs angstvallig gesloten te houden.

  • Ten eerste diende de mens het leven op aarde te rekken van 12 naar 13 baktuns om een gelijkheid van kosmisch Yin en Yang te verwezelijken en...
  • Ten tweede had hij een kroonfunctie in de Baring van het Aardse leven [zie aldaar].

In mijn lange zoektocht naar Oosterse Wijsheid als zijnde "Alle cycli zijn elkaars gelijke en alles gebeurt tezelfdertijd" kwam ik uiteindelijk de "Gouden Graal van Oneindig Bewegen" tegen.
Langzaam - ijzig langzaam - werd mij meer dan duidelijk hoe essentieel de levenscyclus van Moeder Aarde was voor die kosmische levensboom en welk groots aandeel de tweedracht zaaiende mens daarin te vervullen had.

We staan nu aan de vooravond van de "Openbaring" en naar mijn bescheiden mening is het point of no return al lang gepasseerd.
Met ander woorden : We zijn aan het einde der dagen aanbeland en dat is Bijbels voorzegd als dat de waarheid hervonden mocht worden.
Het is om die reden dat ik meen dat ik dit "hervonden geheim" rustig kan vertellen.
Zo er al mensen zijn die de waarde ervan zien, zal het merendeel der mensen tot het einde der dagen wachten tot de wederopstanding van Jesus - die ik elders Confissius noem - ons komt bedanken voor deze onmenselijke kosmische taak.

De Bijbel…
De Oude Oosterse wijsheid…

Ik ben achteraf dankbaar dat ik ooit begon met een zoektocht naar ons lijden, maar…
Als ik geweten had in welk doolhof ik mij begaf en hoe de wereld daarop reageerde, was ik er met zekerheid nooit aan begonnen.

Alles is zo groot zo klein en als ik nu kijk naar dit boeiende spel van de kosmos en het planetaire leven dat uit "gerecycled afval van de kosmos boven ons" ontstond, weet ik zeker dat wij mensen er ook al lang de brui aan gegeven hadden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.