zondag 9 januari 2011

Het ''human drama'' van God's evenbeeld en ''de zin van evolutie voor kosmisch welzijn''.[deel 1]

bron: volkskrant blog van woensdag 10 maart 2010

Aan het einde van de 6-de dag overzag God Zijn Creatie, zag dat het goed was en Hij liet ze.

Het was alsof Hij wist wat ons voorland was.

Het was alsof Hij wist dat ''vallen en weer opkrabbelen'' ons voorland was en dat de kroon op Zijn creatie gedoemd was tot lijdende leider van de evolutie. Gaf Hij de mens derhalve symbolisch ''de doornenkroon'' mee?

En misschien was het wel om hem daarom moed in te spreken, dat Hij ons naliet dat de mens uniek was en geschapen uit Zijn evenbeeld.

Ja de doornenkroon op Gods Creatie is hij waarlijk als we zien wat een onvoorstelbare rotzooi we er van hebben gemaakt.

Max Dendermonde schreef niet voor niets ''Als de mensen beesten waren, hadden we er niet zo'n onbeschrijfelijke rotzooi van gemaakt.

En tenslotte wees God ''de vuurdrager Lucifer'' aan tot ''Zijn rechterhand''.
Verbaast niemand zich over deze vreemde tegenstrijdigheden?
Is het dit alles wetende nog vreemd dat de mens naast zijn schoene ging lopen van trots?

De mens werd toch werkelijk de hemel ingeprezen?

Inmiddels is de huidige wetenschap wel al zo ver dat wij weten dat wij door door een evolutiesprong en/of mutatie afstamden van de apenfamilie en een synoniem voor de mens is dan ook ''de naakte aap''.
Inmiddels weten wij ook dat deze naakte aap helemaal aan het begin van zijn aanwezigheid een zeer moeilijke start heeft gehad en bijna was uitgestorven.

Over de oorzaak ervan tasten hedendaagse wetenschappers nog steeds in het duister, maar dit heeft zeker te maken hebben met onze uniciteit.

Wat de oudheid hierover onder andere naliet is de mens de enige die zich in de wintermaanden niet terugtrekt om een ''winterslaap'' te houden, hetgeen all andere levensvormen wel doen. Hij kon immers overleven door zijn gave van vuur maken.

Maar...
Als we dan nu in de wereld kijken, moeten wij menselijkerwijs toch constateren dat we ergens in de loop der geschiedenis een verkeerde weg zijn ingeslagen, want het gaat momenteel echt op alle fronten fout.


Behalve dat wij nu zijn uitgegroeid tot een mensenplaag die de aarde - gelijk een sprinkhanenplaag - in razend tempo leegvreet, slaan wij elkaar geestelijk of lichamelijk de kop in alsof het de normaalste zaak van de wereld is en ... zij, die geen lijfarts hebben om ons ''beter te maken dan we zijn'' behoren tot de uitzondering.

Al vele decennia leven we al in een staat van gewapende vrede en velen vrezen voor de dag van morgen als onze levenselicter het ''stinkend geld'' in lucht opgaat, want..

Als er een ding is wat de geschiedenis ons geleerd heeft is het wel dat ''vredelievendheid'' verdwijnt als wij met een crisis worden geconfronteerd. En beseffende dat we de wereld vol hebben gebouwd met mass-destruction wapens lijkt een Derde Wereldoorlog haast onvermijdelijk.

Met andere woorden: Kijken wij momenteel niet aan hoe het grootste ''human drama'' uit de geschiedenis der mensheid zich voltrekt?

Om zeker te zijn dat ik met de woordkeus ''Human drama'' niet voor anderen beelden probeer op te roepen die algemeen goed zijn, raadpleegde ik onze almanak Wikipedia en zag daar tot mijn verbazing dat daar slechts gewag wordt gemaakt van een rockband ''human drama'' uit de 80-er jaren en verder niets!

Onbebrijpelijk en wel net zo onbegrijpelijk als dat weinigen zien dat wij met ''onze eeuwige drang naar beter en meer'' op alle fronten echt afstevenen op een zelfdestructie!

En zo men dit spookbeeld al heeft, is er vreemd genoeg niemand die zich afvraagt of God zich schromelijk heeft vergist of dat Hij geweten moet hebben dat ''de mens juist de unieke maar onmenselijke taak heeft om het einde van de evolutie te bewerkstelligen''?

Velen hebben de Kerk dan misschien wel vaarwel gezegd, maar dat kruis des doods in iedere stad torent en het laatste boek ''De openbaringen'' zeggen voor mij dat wat er nu plaatsvindt beangstigend veel op waarheid gaat lijken.

Nog vreemder is het wel dat oude sprookjes, sagen en legendes overal ter wereld dit al hebben nagelaten.

Is er dan niemand met mij die zich afvraagt ''wat de zin van dit evolutie-proces'' onder de dekmantel van Moeder Aarde is?

Ik zeg zeker niet dat ik in mijn ontrafeling van die vraag gelijk heb, maar de tijd leerde mij dat ik er niet ver naast zit.

Derhalve stel ik het hier in een drieluikje ter discussie.

Goed, ik was dan maar een eenvoudig plattelands-chirurgje, die zich al na 3 jaar practiseren terugtrok uit de reguliere geneeskunde en overstapte naar de toen nog gedoodverfde alternatieve - haha - ''holistische'' geneeskunde.

Ja lachwekkend als men weet dat ziekte in de vrije natuur niet bestaat en dat de oudheid ons naliet:

"Als er ziekte in de samenleving komt, doen we met z'n ALLEN iets fout".

Terug kijkend naar mijn vreemde levensloop ben ik wel een zeer bevoorrecht mens,ook al kreeg ik een tiental jaren na deze overstap het stempel ''gek'' opgedrukt. Maar het had wel te maken met het feit dat ik een wat tegendraadse onderzoeker was waar de demoncratische systeem-dictatuur meer last dan gemak van had.

Die problemen begonnen al tijdens mijn opleiding tot - wat ik zelf soms gekscherend noemde - ''edelslager".

Het was voor mij toen al een groot vraagteken hoe het mogelijk was dat er steeds meer dokters kwamen en de ziekte-incidence en/of zieken per 1000 inwoners nog veel sneller omhoog ging. Dat beangstigde mij zeer en vroeg me dan ook al af of we met z'n allen iets fout deden.

Daarnaast was mij tijdens mijn artsenopleiding totaal onthouden wat de basisoorzaak van ons progressief ziek worden was. Met andere woorden: Ik ging dit nobele vak steeds meer zien als een vrij dom gedoe en zeker toen mij werd geleerd om organen die ziek waren er maar gewoon uit te snijden... alsof God ze zo maar in ons lichaam had gestopt.


In dat opzicht was de overstap van wat ik noem ''puntdenken'' naar dit semi-holisme een perfecte overstap.


Toen werd mij al snel duidelijk dat ons lichaam met al zijn organen als een klok was waar alle radertjes precies op elkaar zijn afgestemd en een 24-uurs ritme vertoonde.


Toen ook leerde ik zien hoe ons karakter nauw samenhing met onevenwichtigheid der organen, waardoor ik in de gaten kreeg dat ''lichaam en geest'' - zoals de volksmond zegt - elkaars spiegel waren.


Toen ook ging ik beseffen waarom bijvoorbeeld suikerziekte steeds vaker voorkwam als zijnde het gevolg van het feit dat wij werden opgejaagd om te leren en/of creatief moesten zijn. De alvleesklier, pancreas of zonnevlecht werkt op suikers en werd door ons onnatuurlijk gedrag opgejaagd. Geleidelijk aan kregen vele hedendaagse ziektebeelden zijn plekje als uiting van onze drang naar meer en beter.


Tenslotte leerde ik zien hoe deze afwijkingen door ons onnatuurlijk gedrag ook nog eens overerfbaar waren en er dus sprake was van een cumulatie van steeds ernstiger ziektebeelden.


Steeds groter werd mijn respect voor die oude wijsheid ten aanzien van ons aller onnatuurlijk gedrag en dit beperkte zich niet alleen tot onze gezondheidsproblemen. Dit bleek te zijn nagelaten als dat de mens iets miste wat alle andere levensvormen wel bezaten , namelijk een ''collectief bewustzijn'' en/of geen binding hebbend met alle andere leven. Anders gezegd: de mens is uniek, omdat hij a priori individualist is en/of alleen aan zichzelf denkt.


Als luttel aspect noem ik U het feit dat wij - in tegenstelling tot al het andere leven - het hele jaar door kinderen ter wereld brengen, waardoor wij ''astrologisch'' gestuurd zo voorspelbaar met onze verwrongen karakterologische en/of erfelijke eigenschappen omgingen.


Maar onderwijl ging ik rustig door met mijn zoektocht naar de prikkel tot celdeling en celspecialisatie, waar ik al tijdens mijn opleiding tot ''edelslager'' mee was begonnen. Vreemd toch dat geen chirurg mij bijvoorbeeld kon vertellen hoe zijn mutilerende wonden konden genezen om over allerhande andere ziekteprocessen maar te zwijgen.


Het was mijn verbazing dat ik daar niets van tijdens mijn opleiding te horen kreeg en helemaal, omdat wij allemaal druk doende waren om het fenomeen celdifferentiatie - kanker - met alle wapenen die ons als arts ter beschikking stonden probeerden te vermoorden.


Kortom ik voelde me toen een ''medisch charlatan'': een titel die ik later van anderen kreeg, omdat ik iets meer wist.

Later zou ik te weten komen dat het in de geneeskunde helemaal niet gaat om te zoeken naar de oorzaken van ziekte, maar vooral om symptoom-bestrijding en niets meer. En de wapens die ons voor bestrijding van de vijand ziekte ter beschikking werden gesteld verschilden in niets van die om mensen te vermoorden.

Nu 30 jaar na dato is de technologische revolutie ook in de geneeskunde dan wel met sprongen vooruit gegaan, maar in de mentaliteit ''dokteren zonder te weten'' is nog niets veranderd. En ik vrees met grote vrezen dat dit ook nooit zal gebeuren, ondanks het feit dat wij nu aankijken tegen een plaag van in lichaam en geest verziekte mensen die de aarde tot desert aan het maken is.


Ik heb het nu alleen nog maar over het ''nobele beroep dokter'' , maar helaas is het op alle gebieden van wetenschap hetzelfde en besef mij nu maar al te goed waarom ''het boek van God'' eindigt met de woorden 

''Aan het einde der dagen zullen wij de Bijbel opgeten en het zal ons rauw op de maag liggen'' .

Laat ik het hier vooreerst bij laten om tenslotte te komen tot de reden waarom ''God ons liet aanmodderen tot het bittere einde''. Het is mijns inziens omdat zijn ''Schepping van leven op planeten'' er bepaald niet voor niets is.

Dat ik er tenslotte ''gek voor werd verklaard'' en vele basiswetenschappers voor mij ervoor werden gekruisigd is mijns inziens volkomen terecht. Behalve dat ''de waarheid is te hard en meedogenloos' voor ons ''zielige schepsels'', is de waarde van het zolang mogelijk geheim houden van de zin van evolutie essentieel ...geweest.


Wat ik schrijf is essentieel geweest, want volgens de ''Enkhuizer Almanak der Maya's'' staan wij nu op de vooravond van het loslaten van het leven en er kan momenteel eigenlijk niets meer fout gaan aangezien wij - zoals de Bijbel ons naliet - gegroeid zijn naar ''gelijkheid van Yin en Yang'' en daarom op de vooravond staan van de Openbaring.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.