zaterdag 22 januari 2011

Emotie

bron: wetenschap-eindtijd.com


Misschien is dit wel het meest essentiële onderdeel van het "Mensdom" Zijn!
Er zijn volksstammen mensen, die de stellige overtuiging hebben dat emotie het leven is. Of nog sterker : "Emotie is het leven en zonder emotie leven is doods".
Als er dan ook maar één energie is die dwingend, eisend en/of terroriserend is, is het emotie wel. 
Het is dwingend, eisend en terroriserend voor degene die emotie heeft, maar tevens voor de omstanders, die die emotie delen.
Ik durf met zekerheid te stellen dat als de mens geen emotie zou hebben hij nooit en te nimmer ziek zou worden, oorlog zou voeren of pijn zou lijden.
Maar!
Ik durf ook met zekerheid te stellen, dat als de mens geen emotie zou kennen, hij al lang uit de natuurlijke symbiose die leven heet zou zijn geëlimineerd.
Nu kent U misschien bosjes mensen die zo te zien geen emotie hebben, maar dit zijn voor 99% mensen die hun emotie hebben omgezet in dwingende, eisende en terroriserende macht.
Het zijn in de eerste plaats zij die men in de wereld noemt de weldenkers, de gestatusten en/of de leiders en volksmenners. Zij spelen in op Uw emotie met hun eigen emotie, die fundamenteel niet veel verschilt met de uwe, alleen vele malen sterker is. Dat is hun macht en niets meer!
Nu zie ik U al lezende vele tegenwerpingen maken zoals bijvoorbeeld het gelukzalige gevoel van verliefdheid en/of vlinders in de buik voelen ten teken dat men levensenergie voelt stromen.
Maar ook dit is dwingende emotie, die omgezet wordt in een "machtig gevoel".
U behoeft alleen maar te denken aan die momenten dat Uw machtige liefde niet beantwoord wordt. Dan dwingt Uw emotie U tot "dodelijke dieptes".
Dan slaat die liefde veelal om in vernietigende haat.

Mag ik U vragen het Woord op zijn zuiverheid te lezen?
Emotie betekent uit motie en/of uit beweging zijn. 
Emotie betekent letterlijk bewegenloos. 
Emotie betekent letterlijk doods.

Ik ga hier geen verhandeling schrijven over genetische veranderingen als gevolg van attractieve en repulsieve emotie en/of een ziektecyclus, die daaraan ten grondslag ligt en waardoor de geschiedenis zich tot het einde der dagen herhaalt. (zie aldaar)
Ik zal U louter verhalen waarom Jesus de zo "profetische woorden" sprak :"Ik draag het leed van de wereld"; of "De nederigen zullen de aarde verwerven".
Ik zal U tevens verhalen waarom hij gekruisigd werd en zijn opvolger als laatste voorzegde profeet dit lot niet beschoren is.

Onze dwangbuis heet emotie 
Emotie is een typisch menseigenschap en komt voort uit onze denkbeelden van goed en kwaad als zijnde onze overlevingsdrift bij uitstek.
Het is een energie die men uitstraalt en ook wel aura wordt genoemd.
Energie is een golfbeweging gelijk licht, radiogolven of televisiebeelden. Het is zogenaamde electromagnetische energie is.
Emotionele energie is zogenaamde geprismatiseerde energie, waardoor de aura bestaat uit een grote kleurschakering van energieën.
Des te sterker de emotie des te sterker is ook de energetische uitstraling.
Die energie dringt door in alles wat het op zijn pad als materie tegenkomt.
Zo kunnen mensen, die daar "gevoelig" voor zijn deze door de mens op materie overgedragen emotionele energie niet alleen voelen, maar zelfs beschrijven.
Maar hetzelfde geldt ook voor de medemens,die die emotie opvangt, hetwelk zo typerend wordt weergegeven in de volkswijsheid "De hond gaat op zijn baas lijken".
Het woord onderdaan is dan ook voor niets de zuiverheid zelve als zijnde zij die onderdanig zijn aan de emotiele dwingende energie van de leiders.

Onze denkbeelden van goed en kwaad zijn alle overlevingsbeelden en het is gebleken, dat deze zogenaamde geconditioneerde reflexen overerfbaar zijn.
Dat betekent dat iedere opvolgende generatie het aantal overlevingsbeelden toeneemt en dus ook de daarbij behorende energie.
Dat betekent tevens dat met der tijd deze energie, deze beheersende dwangmatige terroriserende energie steeds meer beslag op ons gaat leggen.
En zeker niet alleen op onszelf, maar op onze totale buitenwereld.
Nu bleek bij medisch onderzoek dat deze "geprismatiseerde energie" duidelijk gekoppeld bleek te zijn aan organen.
Om het preciezer te zeggen : Organen in ons lichaam bleken alle verschillend te reageren op deze geprismatiseerde energie, waardoor men karakter krijgt.
Dit zijn de vele typologieën van o.a. hartelijke, gallige, milde en zeikerige mensen.
Deze energetische verschillen bleken bij medisch onderzoek tevens met der tijd te groeien van "zoals de Bijbel verhaalt : van Vader op zoon en van Moeder op dochter".
Deze energetische verschillen zijn de fundamentele oorzaak van ons ziek worden.
Deze energetische onbalanzen zijn de ziekte-verwekkers, tenzij…

Tenzij men de dwingende energie kan delen en/of overdragen aan zijn zwakkere naasten. Dan wordt die naaste door andermans emotie bevangen en leidt die energie zelfs tot lichamelijke ziekte.
Met andere woorden : Leiders maken hun onderdanen ziek, omdat zij niet meer kunnen zingen zoals zij gebekt zijn!

Maar zeker niet alleen leiders!
In vele relatie is een van beide partners de heersende emotionele macht en - dat kon ik al zoekend in de oorsprong van ziekte - deze macht maakt de mindere partner ziek.
Dit was een van de grote decepties van mijn doktersjas, omdat ik daarmee niet meer wist wie ik eigenlijk diende te behandelen.
Misschien begrijpt U daarmee ook waarom huisdieren steeds zieker worden of waarom de mens zich steeds meer omringt met spullen.
Dit huisdier is een gewillige prooi van de "onderdanen" om hun eigen heersende dwingende energie op over te dragen.
Met andere woorden : De mens moet om te blijven overleven iets hebben om zijn emotionele energie op "bot te vieren", want...

Als hij zijn dwingende energie niet kwijt kan, wordt hij er zelf ziek van.

Het vreemde van dit alles is dat er in die cyclus van steeds verder groeiende energetische uitstraling een moment komt, dat men nog louter leeft op zijn eigen Ik-denkbeelden en dat moment is de fase in een cultuur, die heet o.a. "positief denken". Dan is men geheel en al "bezeten" door zijn eigen emotionele overlevings-energie en tranformeert hij zijn eigen positieve Ik-wereldbeeld op allerhande negativiteit buiten hemzelf en wordt dwingende hulpverlener (macht over anderen).

Het moge misschien duidelijk zijn dat deze dwingende en zo goed bedoelde energie daarmee anderen weer … verziekt.

Het moge duidelijk zijn dat zij die deze energie missen of in mindere mate hebben de ziekte overnemen van de heerser!
De geestelijke "ziekte emotie" wordt dan vermaterialiseerd in de naaste.

Zij die totaal onbevangen zijn van deze dwangbuis dragen daarmee vermaterialiseerd de geestesziekte van de heerser.
Was Jesus niet… onbezield van heerszucht geboren?

Dit moment van ommekeer naar positief denken is het moment van een ommekeer van collectivisme naar puur individualisme.
Het is ook het moment dat de maatschappij gaat verkankeren.
Tekenend hiervoor is ook de dwang naar individuele vrijheid en het "eisen van respect" voor individuele meningen.
Dit is ook de fase in deze cyclus, die steeds meer vrijheidsstrijd doet ontstaan : een strijd, die altijd eindigt in een allesvernietigende oorlog.
Die individuele vrijheid van mening is een samenraapsel van alle overlevingssuccessen van vele generaties : overlevingsreflexen die voor ieder van ons verschillend zijn, omdat de levenswandel van generatie op generatie iets anders was.
Maar!
Terwijl het individualisme evolueert, wordt het steeds moeilijker om die "bulk van energie op anderen te projecteren.
Wordt die eis van individuele emotie niet ingewilligd dan ontlaad zich, die van generaties lang opgestapelde beheerszucht met een donderende knal!
Dat is of oorlog als het op de buitenwereld wordt geprojecteerd of…
Dat en dat alleen is wat men vroeger noemde "verlichting", maar helaas gebeurt dit bij de meesten van ons op het allerlaatste moment: de laatste ademtocht.
Maar "zo groot zo klein" gebeurt dit in een samenleving identiek, met als enig verschil dat die totale cyclus langer is en die laatste fase daarmee ook.

Jesus werd als egoloos sterrekind vlak voor die allerlaatste fase in de wereld losgelaten en werd de dupe van die tijdgeest!
Ik ga hier niet in op het feit dat dit met opzet was gedaan, maar dit zal zeker vragen oproepen.
Zijn wederopstanding zal komen als men de dood in de ogen ziet en snapt dat het afgelopen is.
Was dit al niet voorzegd?
Het is de "onvoorstelbare wijsheid van weleer", die dit weerkerend spel van menselijke emotionele energieën ten volle had doorgrond.

Nawoord:

Ik ben mij er zeer van bewust dat ik dit onderwerp zeer summier belicht heb.
Ik kan U met zekerheid zeggen dat de allerdiepste emotie de emotie rond de sex is en zijn grondslag vindt in "de zondeval". Het is repulsieve emotie van de vrouw, die de attractieve emotie van de man stimuleert.
Het is actie en reactie, zoals alles in het Universum er door gekleurd wordt.
Het is ook deze energie, die de man dwong en nog steeds dwingt om te zoeken naar meer en beter om de vrouw daarmee te kunnen behagen.
Dat de reclame-industrie hier dankbaar gebruik van maakt is in haast ieder reclame-spotje zichtbaar.
Dat dit uiteindelijk in iedere cyclus weer zijn omkering vindt in zowel sexuele uitspattingen alsmede homosexualiteit is onderdeel van die omkeringscyclus.
Zo zijn er nog vele aspecten onbesproken en ik hoop dat U deze met Uw reactie naar boven brengt.


voetnoot:
De alleroudste emotie is de sexuele emotie tussen man en vrouw.
Het is de afstotende emotie van de vrouw en de attractieve emotie van de man. De zondeval heeft veel teweeg gebracht.

2 opmerkingen:

 1. Na het lezen van dit stuk bekroop mij het hersenspinsel dat het eigenlijk te bijzonder voor woorden is dat juist de 'Emotie om iets' zorg draagt voor het bestaansrecht van een blog ...maar dat diezelfde (angstige) Emotie er nu voor lijkt te zorgen dat het 'stil' blijft op datzelfde blog.....of is dat een 'denkfout'?

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Haha die Fons, I think you are completely right. Wel leuk trouwens hoe Dennis hier op het archief "zijn essenties eruit heeft gepikt, die hem emotioneel het meest aanspreken. En waarschijnlijk koos hij dit item vanwege de laatste zin. Zoals aan het einde der dagen de doden één voor één uit hun graven herrijzen - de laatsten eerst en de eersten het laatst - zo is de emotie tussen man en vrouw de laatste die nu via de "sexuele REvolutie" ook dat emotionele stukje menszijn wordt opgelost. En ... Daar past geen discussie meer bij, want het zijn toch nog steeds slaapkamergeheimen..
  Grappig is wel dat wij het doodnormaal vinden om te zeggen dat vrouwen zich nu vermannen, maar...
  Het lijkt een forbidden item om te praten over ons "verwijfde" mannen.
  En dit komt allemaal door onze emoties?
  Ik vrees het wel als ik al die natuurfilms op Nat. Geographic zie.
  Ach ...
  laat ik het maar houden bij: "Waar men mee omgaat wordt men mee besmet".
  En als mongooltje geboren, kunnen beide nu een maal niet los van elkaar leven.

  Siegfried.

  BeantwoordenVerwijderen

Opmerking: Alleen leden van deze blog kunnen een reactie posten.